Door Quincy van den Berg op 3 mei 2023

1 mei viering Amersfoort

Tijdens de 1 mei viering sprak Esther-Mirjam Sent, landelijke partij voorzitter PvdA, over werk en arbeid. Esther-Mirjam was aanwezig om de Amersfoortse jubilaris Aad Kosto de porseleinen speld te overhandigen. Dit ter ere van zijn verdienste als staatssecretaris en meest recente linkse minister van Justitie in het kabinet-Lubbers III.

In gesprek over betekenis van werk
Als gespreksleider ging Duco Bannink in gesprek met de aanwezigen over wat werk voor hen betekent.

Verschillende aanwezigen delen hun ervaringen en zorgen over de huidige arbeidsmarkt. Een aanwezige vertelt dat haar ouders hebben gestreden voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, zoals de 40-urige werkweek en vakantiedagen. Anderen vertellen over hoe vrouwen vroeger werden ontslagen als ze trouwden en hoe jongens op veertienjarige leeftijd al in de hoogovens werkten.

Tegenwoordig is een fatsoenlijk loon nog steeds belangrijk, vooral voor ZZP’ers. Sommige ZZP’ers hebben geen last van hun positie, terwijl anderen zich zorgen maken over hun verzekering en pensioenopbouw. Henk-Jan Wondergem, de PvdA Afdeling Amersfoort Secretaris en pensioendeskundige, legt uit hoe het pensioenstelsel werkt en hoe ZZP’ers een goed pensioen kunnen opbouwen.

Een aanwezige maakt zich zorgen over de tweedeling in de maatschappij en vindt het verschrikkelijk dat de PvdA heeft meegewerkt aan het neoliberalisme en de marktwerking. GroenLinks is ook aanwezig en geeft aan dat er veel druk zit op werk, maar dat werk niet meer het belangrijkste is. Steeds meer mannen en vrouwen gaan parttime werken om ook tijd aan andere dingen te besteden.

Jubilarissen in het zonnetje
De dag van de Arbeid is natuurlijk dé dag om onze leden, die al vele jaren de strijd voor de sociaal democratie voeren, in het zonnetje te zetten. Jan Veldhuis is al 75 jaar lid, dit is vrijwel even lang als het bestaan van onze partij! Daarnaast werd ook Aad Kosto bedankt voor zijn verdienste als voormalig Tweede Kamerlid; staatssecretaris en minister van justitie. Verder werden onderstaande leden bedankt voor hun verdienste voor- en jarenlange verbondenheid aan onze partij.

Jan Veldhuis 75 jaar lid
Aad Kosto 60 jaar lid
Vera Asselbergs-Neessen 50 jaar lid
Fons Asselbergs 50 jaar lid
Peter Ursem 50 jaar lid
Klaas Toet 50 jaar lid
Joke Ploos van Amstel 25 jaar lid
Arnold Klomp 25 jaar lid
Sybren de Boer 25 jaar lid
René Keuken 25 jaar lid

Voordracht landelijke partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent
Na een korte pauze hield landelijk partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent een toespraak. Hierin vertelde ze over de geschiedenis en betekenis van de Dag van de Arbeid, oftewel 1 mei, en hoe deze nog steeds relevant is voor de sociaaldemocratie van vandaag. De oorsprong van 1 mei komt voort uit de Amerikaanse strijd voor de achturige werkdag en de Franse roep om democratie en gelijkwaardigheid. Als sociaaldemocraten streven we naar meer democratie en zeggenschap voor iedereen, en om groepen die worden uitgesloten of gediscrimineerd een stem te geven in het politieke, economische en private domein. Dit maakt onze samenleving sociaal en bevordert een fatsoenlijk bestaan voor iedereen.

Klik hier om de volledige voordracht van Esther-Mirjam Sent te lezen.

Nabespreking voordracht Esther-Mirjam Sent
In de nabespreking vraagt een aanwezige zich af of het nog goed komt met de arbeidsmarkt. Een andere aanwezige oppert dat er een nieuw plan voor de arbeid kan worden gemaakt, wellicht in samenwerking met GroenLinks. Er wordt ook gesproken over het klimaat en de noodzaak om hieraan te denken bij het maken van plannen voor de toekomst. Zo wordt er voorgesteld om het vliegverkeer te reguleren en de focus te leggen op groene principes.

Al met al lijkt er behoefte te zijn aan verandering en een beter arbeidsbeleid dat rekening houdt met de veranderende tijden en de behoeften van de mensen. Er moet ook meer aandacht worden besteed aan het klimaat en duurzaamheid. De PvdA en GroenLinks lijken hierin samen te kunnen werken om de belangen van de mensen te behartigen en de tweedeling in de maatschappij tegen te gaan.

Duco Bannink in gesprek met het publiek

Afdelingsvoorzitter Ties ter Horst bedankt de landelijke voorzitter Esther-Mirjam Sent voor haar toedracht

Afdelingsvoorzitter Ties ter Horst bedankt de landelijke voorzitter Esther-Mirjam Sent voor haar toedracht

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg

Elke inwoner van Amersfoort gun ik een veilige (woon)omgeving waar je je thuis voelt. Naast mijn werk als business consultant zet ik mij daarom in als fractiemedewerker en campagnecoördinator voor de Partij van de Arbeid in Amersfoort. Samen met de fractie wil ik mij inzetten voor u en andere inwoners van Amersfoort. Ik ben Quincy

Meer over Quincy van den Berg

Waar ben je naar op zoek?