Duco Bannink kandidaat eerste kamer lid

1 december 2022

Duco Bannink uit Amersfoort is PvdA kandidaat voor de eerste kamer. Duco was in Amersfoort een van de schrijvers van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij staat op plek zestien van de conceptkandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer kandidaten gaan nauw samen werken met GroenLinks want de gekozen kandidaten van onze beide partijen verenigen zich straks in één gezamenlijke Eerste Kamer fractie. Dat gebeurt na de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Duco Bannink - Kandidaat #16 Eerste Kamer

Duco Bannink – Kandidaat #16 Eerste Kamer

“Ik werk als Bestuurskundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar ben ik bezig met regelgeving en wetgeving aan de ene kant en de uitvoering van wetgeving en beleid aan de andere kant. Ik analyseer wetgeving en beleid om in te schatten wat de bedoelde en onbedoelde effecten zijn. Dus hoe pakt wetgeving nou echt uit in onze samenleving. Ik zie dat het soms niet goed uitpakt. Denk aan de Toeslagenwet, milieubeleid of de jeugdzorg. Helaas is het zo dat als er onbedoelde effecten zijn, die vooral neerkomen op mensen die in een lastige positie zitten. Dat zijn zeker niet alleen mensen in een zwakke sociaaleconomische positie. Dat moet beter. We hebben behoorlijk wat te doen.

Ook in de Eerste Kamer moeten we daar goed naar kijken. En niet alleen de analyse is van belang, ook de manier waarop we de resultaten van dergelijke analyses voor het voetlicht brengen. In mijn werk vind ik het belangrijk om onze inzichten zo uit te leggen dat ze worden begrepen en dat het belang wordt gezien. Dat lukt beter als ik me beter bewust ben van de eigen positie van de ander. Ik probeer daarom altijd zoveel als mogelijk vanuit het perspectief van de ander te redeneren om daaraan mijn eigen inzichten te verbinden.

Naast mijn werk op de Vrije Universiteit ben ik al lang actief binnen de PvdA. Ik ben lid van de werkgroep Arbeid van de Wiardi Beckman Stichting en ook lokaal ben ik actief, eerst in Enschede en nu in mijn woonplaats Amersfoort. Als lid van de PvdA en van de Fietsersbond probeer ik om samen met anderen het beleid van de stad Amersfoort te beïnvloeden in de richting van een gezondere inrichting van de stad. Gezondheid, leefbaarheid, de duurzame inrichting van de stad en het land en sociaaleconomische gelijkheid vind ik van groot belang.”

Waar ben je naar op zoek?