Opkikker nodig bij Downeys

Door Rob Smulders op 3 oktober 2020

Restaurant Downeys heeft het moeilijk. Zeker nu er door Corona steeds meer maatregelen moeten worden genomen om afstand te bewaren. Het water staat ze aan de lippen, zo is te lezen in het AD-artikel van 3 oktober ( lees hier).

De fractie van PvdA Amersfoort draagt ondernemers een warm hart toe. Ze begrijpt ook dat sociale ondernemers een extra steuntje nodig hebben. Daarom heeft de fractie deze motie ingediend.

Indiening motie PvdA

3 oktober 2020
Overweging:
-Vanwege corona heeft veel horeca in Amersfoort last van impact van de corona maatregelen.
-Zij meestal recht hebben op de landelijke steun via de NOW en Togs regeling.
-De lunchroom Downey’s als horeca/dagbesteding niet in aanmerking komt voor deze regelingen en daardoor dreigt te moeten sluiten op korte termijn.
-Sluiting grote gevolgen zal hebben voor het personeel met een beperking en het initiatief daarmee teniet gedaan zal zijn.
Vraagt het college:
-In gesprek te gaan met de organisatie, op korte termijn, over de ontstane situatie en zonodig middelen ter beschikking te stellen in de vorm van een gift of lening.
-Zodoende maatwerk te leveren voor de ontstane situatie.
Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners nog beter

Meer over Rob Smulders