Zeker zijn van gelijke kansen voor iedereen

Na viereneenhalf jaar als Tweede Kamerlid in Den Haag actief te zijn geweest, ben ik weer terug in de Amersfoortse politiek. Voor mij is Amersfoort een prachtige stad waar armoedebeleid en zorg hoog op de agenda staan en waar ook veel aandacht is voor milieu, duurzaamheid en groene energie. Amersfoort bereidt zich voor op een klimaatneutrale toekomst. Geen wonder dat Amersfoort een stad is waar mensen willen wonen. Een belangrijk punt voor de PvdA is het realiseren van betaalbare woningen voor iedereen. Wat ons betreft kan er niet snel genoeg gebouwd worden zodat jongeren en starters in de stad kunnen blijven wonen en niet jarenlang op een wachtlijst hoeven te staan. Daarom willen wij 35% sociale woningbouw in alle nieuwbouwwijken. Daar zetten wij op in.

Ook in Amersfoort worden mensen ouder en hulpbehoevend. Minimaal 1 op de 7 werkenden is mantelzorger. Dat kan zwaar zijn en daarom verdienen zij onze waardering en ondersteuning. Mantelzorgers zijn onmisbaar. Als woordvoerder mantelzorg in de Tweede Kamer heb ik gerealiseerd dat werkende mantelzorgers zorgverlof mogen aanvragen voor iedereen met wie zij een sociale relatie onderhouden en niet meer alleen voor familie in de eerste graad. Op die manier kun je de zorg met veel meer mensen delen.

Door een wijziging van de wet aanpassing arbeidsduur hebben we ervoor gezorgd dat mantelzorgers voor een bepaalde periode het aantal uren dat zij werken kunnen verlagen. Wanneer het verlenen van mantelzorg niet langer nodig is kunnen zij weer terug naar het oude aantal uren. Een belangrijke wijziging in de wet waar we in Amersfoort veel meer bekendheid aan gaan geven.

Ik houd al van Amersfoort sinds ik er in 1972 ben gaan wonen. Ik ben jarenlang maatschappelijk actief geweest in de stad voor ik in 2002 in de gemeenteraad werd gekozen. Ik wil me graag weer inzetten voor zaken die van grote waarde zijn voor onze stad en voor onze inwoners. Mensen moeten er zeker van zijn dat ze de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en dat ze in een betaalbare woning kunnen wonen. Dat is een zekerheid waar iedereen recht op heeft.

De tweedeling is groot in Nederland en ook in Amersfoort zien we verschillen tussen arm en rijk, oud en jong. Dat is zichtbaar in de wijken en op de scholen. Geen enkel kind mag zonder ontbijt naar school gaan en moet er zeker van zijn dat het muziekles mag volgen en kan meedoen aan sport. Daar gaat de lokale politiek over en dat maakt deze zo mooi en belangrijk. Dat we zelf kunnen beslissen hoe wij de zaken in de stad met elkaar regelen.

Ik sta als mens en als gemeenteraadslid dicht bij mensen wanneer dat nodig is. Het gesprek aangaan met diverse mensen, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties vind ik belangrijk. Dat doe ik vanuit een oprechte interesse voor hun idee├źn en zorgen. Daarin wil ik als raadslid het verschil maken.

Ik hoop u snel een keer te ontmoeten.

Grace Tanamal (lijsttrekker)

Programma PvdA