Fractievoorzitter / Gemeenteraadslid

Rob Smulders

Omgeving // Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Wonen, Duurzaamheid, Energietransitie & Grondzaken

Een authentieke en transparante manier van volksvertegenwoordiging die mensen bij elkaar brengt is waar ik voor sta. Niet het spelen van politieke spelletjes, maar staan voor fundamentele keuzes vanuit sociaal-democratisch perspectief. Ik ken de stad na 50 jaar goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners vanuit de partij beter leren kennen en samen met hen de besluitvorming voor initiatieven in hun wijk op het gebied van veiligheid, betaalbaar wonen, onderwijs, zorg, groen en leefbaarheid vormgeven. Gebiedsgericht werken is daarvoor een belangrijk instrument. Er staat op dit moment door inbreiding van zo’n 1.000 woningen per jaar veel druk op de inwoners waar dit plaats vindt, dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

 

Wat mij betreft gaan we met een gezonde gemeentebegroting, een energie-neutrale stad in 2030 tegemoet, waarbij klimaatadaptatie voorop staat. Zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen en staan voor een sterke regionale economie voor werkgelegenheid. Thema’s als Jeugdzorg, het nieuw te bouwen Stadhuis, Groengordel van het Soesterkwartier, ontwikkelingen rondom de Westelijke ontsluiting, autoluwe Stadsring en invulling huidige plek Gemeentehuis zijn voor ons belangrijke speerpunten om de verkiezingen mee in te gaan.