Gemeenteraadslid

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING

Als raadslid hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners nog beter leren kennen en hen de weg wijzen in de besluitvorming voor initiatieven in hun wijk op het gebied van veiligheid, wonen, onderwijs, zorg, groen en leefbaarheid. Wat mij betreft gaan we met een gezonde gemeentebegroting zo snel mogelijk zorgen voor de bouw van betaalbare sociale woningen, een sterke regionale economie voor werkgelegenheid. Een autoluwe, bruisende binnenstad en voldoende mobiliteit voor ouderen. Op naar een energieneutrale stad in 2030!

Rob Smulders, nummer 2 op de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort