Moties en amendementen

2019-030M Parkeer liever in een parkeergarage

2019-046M Leegstand te lijf

2019-045M Variant Wagenwerkplaats

2019-018M Sociale huur mengen met andere appartementen Zangvogelweg 140

2019-014M Tijdelijke dagopvang bij de Amergaard

2019-011M Visie boven norm

2019-010M Parkeernorm omlaag in ruil voor schone mobiliteit

2019-008M 20% middeldure huur AANGENOMEN

2018-134M Regie op mensen met verward gedrag

2018-130M Vuurwerkshow

2018-115M Antidiscriminatiebeleid

2018-128M Aanpak discriminatie op de woningmarkt

2018-114M Wat kost het college

2018-112M Schoolzorgondersteuning Onderscheid maken tussen Zorgvraag en Opvoedvraag

2018-103M Wachtlijsten sociale huurwoningen Amersfoort

2018-102M Voorlichting leningen en subsidies duurzaamheidsmaatregelen

2018-101M  Extra groencompensatie Westelijke Ontsluiting

2018-100M Geen woning geen koning

2018-086M Amersfoort een schitterende stad

2018-127M Maximum snelheid op A1 rond de stad omlaag

2018-083M Een warme plek voor iedereen

2018-074M Deelakkoord Duurzaamheid

2018-068M Projectadministratie (on)doorzichtige verantwoording

2018-057M Onderzoek maatregelen tegen excessieve huurstijgingen

2018-062M Bouwen voor lage huur tot maximaal € 500

2018-061M Gebiedsgericht werken, verder gaan

2018-050M Particiaptie verankerd

2018-051M Betrek inwoners, belanghebbenden en gebruikers fietstunnel Stationsplein bij vormgeving en precieze locatie

2018-047M Toekomst tankstations

2018-039M Kinderpardon

2018-029M Vrijwilligersvergoeding IndeBuurt033

2018-038M  Over De Laak

2018-017M Geen brommers en snorfietsen op fietspad

2018-007M Maatwerk tegen parkeeroverlast Jeruzalem

2018-005A Betrek inwoners, belanghebbenden en gebruikers

2018-004M 150m Brengafstand restafval

2017-226M Baten en lasten DDC bij elkaar

2017-206M Brugklaspakket

2017-202M Sociaal Domein blijft Sociaal Domein

2017-178M Sociale woningen voor Amersfoort

2017-157M Convenant UAF

2017-145M Beter busvervoer in het Soesterkwartier

2017-144M Sociaal Fonds

2017-126M Incidentele en structurele armoedebestrijding

2017-046M Aardgasloos

2017-039M Gezamenlijke sociale banken

2017-032M Geen doorgaand verkeer Stadshart

2017-007M Klachten onderhoud nu oplossen!