Moties en amendementen

Onderstaand treft u de door de PvdA fractie ingediende moties, schriftelijke vragen & amendementen sinds 2022.

 

20/12/2022 Motie 2022-177M Fossiele reclame uitfaseren Aangenomen
14/12/2022 Schriftelijke Vragen 2022-109S Vereenzaming ouderen in de autoluwe binnenstad Ingediend
19/11/2022 Motie 2022-171M Van Dark naar Art Aangenomen
14/11/2022 Schriftelijke Vragen 2022-096S Skaeve Huse Beantwoord
08/11/2022 Motie 2022-131M Meedoen is belangrijker dan winnen Aangenomen
08/11/2022 Motie 2022-133M Veilig op de fiets naar school Aangenomen
08/11/2022 Motie 2022-135M Digi-onmacht Wordt niet ingediend
08/11/2022 Motie 2022-139M Sociale huur wel geteld Wordt niet ingediend
08/11/2022 Motie 2022-144M Aanvullende klimaatregelen via revolverend klimaatfonds Aangenomen
08/11/2022 Motie 2022-148M Energietoeslag ook voor Amersfoorters die studeren Aangenomen
08/11/2022 Motie 2022-150M Noordewierweg: Mooie beloftes omzetten in een mooie weg Aangenomen
08/11/2022 Motie 2022-156M Skaeve Huse plenair met bewoners bespreken Verworpen
08/11/2022 Motie 2022-157M Energietoeslag effectief inzetten Aangenomen
08/11/2022 Motie 2022-161M MOTIE Dekking Veilig Neptunusplein Aangenomen
08/11/2022 Motie 2022-168M Aanpak van de jeugdoverlast in Vathorst Verworpen
24/10/2022 Schriftelijke Vragen 2022-090S SV Motie 2021-027M Heldere communicatie bij uitrol 5G Beantwoord
11/10/2022 Motie 2022-123M Toezicht op het gebruik van algoritmes Aangenomen
04/10/2022 Motie 2022-122M Een lange termijnvisie op ons vrijkomend organisch afval (o.a. GFT) Aangenomen
04/10/2022 Motie 2022-124M Ethisch afwegingskader in beleidsprojecten met een datatoepassing en algoritmes Aangenomen
04/10/2022 Schriftelijke Vragen 2022-079S Cijfers over het gebruik van het noodfonds Beantwoord
06/09/2022 Motie 2022-105M Creëren van extra noodopvang om mensonterende situatie in Ter Apel te doorbreken Wordt niet ingediend
06/09/2022 Motie 2022-106M Kwikstart: Op weg naar zelfstandigheid! Aangenomen
06/09/2022 Motie 2022-108M Minder geheimhouding, meer openheid Aangenomen
05/09/2022 Schriftelijke Vragen 2022-059S Voortgang aanpassingen Noordewierweg Beantwoord
21/06/2022 Motie 2022-084M Met 60 over de Bunschoterstraat op weg naar een veilig en groen verkeersplan Aangenomen
31/05/2022 Motie 2022-070M Veilig, maar ook vitaal Neptunusplein Aangenomen
31/05/2022 Motie 2022-079M Onderzoek minder parkeren, beter wonen Ingetrokken
31/05/2022 Motie 2022-080M Overlast elektrische deelscooters en -fietsen beperken met maatregelen Aangenomen
01/03/2022 Schriftelijke Vragen 2022-017S Gastoevoer van Amersfoort Beantwoord
01/03/2022 Schriftelijke Vragen 2022-016S Opvang Vluchtelingen Beantwoord
22/02/2022 Motie 2022-019M Ook inclusief begraven Aangenomen
22/02/2022 Motie 2022-034M Eerlijk transparant aanmeldbeleid basisscholen Aangenomen
22/02/2022 Motie 2022-036M Onderzoek gentrificatie, voor het te laat is Aangenomen
22/02/2022 Motie 2022-056M Ontwikkel KVVA mee bij de Kop van Isselt Aangenomen
25/01/2022 Motie 2022-013M Bovenplanse en bovenwijkse voorzieningen Langs Eem en Spoor verzekerd Aangenomen

Een overzicht van moties, amendementen & schriftelijke vragen van voor 2022 kunt u raadplegen via: https://amersfoort.notubiz.nl/