Moties en amendementen

Onderstaand treft u de door de PvdA fractie ingediende moties, schriftelijke vragen & amendementen sinds 2022.

Een overzicht van moties, amendementen & schriftelijke vragen van voor 2022 kunt u raadplegen via: https://amersfoort.notubiz.nl/

04/07/2023 Motie Onze aanvliegroute Aangenomen
04/07/2023 Amendement Minder op maaiveld (SRO-locatie) Aangenomen
04/07/2023 Amendement Minder parkeren op maaiveld Bosweg Aangenomen
04/07/2023 Amendement Preventief kunnen blijven handelen bij seksuele gezondheid Aangenomen
04/04/2023 Motie De toekomststoel Aangenomen
31/03/2023 Motie Huurteam ook in Amersfoort Aangenomen
07/03/2023 Motie Wall of Fame Aangenomen
07/03/2023 Motie Vlieg op met je 4e aanvliegroute en bescherm onze natuur & inwoners Aangenomen
07/03/2023 Motie Vaart met thuis laden én toekomstvisie oplaadmogelijkheden Aangenomen
07/03/2023 Motie Hup, leg die daken vol Aangenomen
31/01/2023 Motie Doe het samen Aangenomen
31/01/2023 Motie Praten met ouders en jeugdigen i.p.v. over hen  Verworpen
31/01/2023 Motie Verstevigen expertise wijkteams jeugdbescherming Verworpen
31/01/2023 Motie Feitenonderzoek en Dossiervorming Aangenomen
20/12/2022 Motie Fossiele reclame uitfaseren Aangenomen
19/11/2022 Motie Van Dark naar Art Aangenomen
08/11/2022 Motie Meedoen is belangrijker dan winnen Aangenomen
08/11/2022 Motie Veilig op de fiets naar school Aangenomen
08/11/2022 Motie Digi-onmacht Wordt niet ingediend
08/11/2022 Motie Sociale huur wel geteld Wordt niet ingediend
08/11/2022 Motie Aanvullende klimaatregelen via revolverend klimaatfonds Aangenomen
08/11/2022 Motie Energietoeslag ook voor Amersfoorters die studeren Aangenomen
08/11/2022 Motie Noordewierweg: Mooie beloftes omzetten in een mooie weg Aangenomen
08/11/2022 Motie Skaeve Huse plenair met bewoners bespreken Verworpen
08/11/2022 Motie Energietoeslag effectief inzetten Aangenomen
08/11/2022 Motie Dekking Veilig Neptunusplein Aangenomen
08/11/2022 Motie Aanpak van de jeugdoverlast in Vathorst Verworpen
11/10/2022 Motie Toezicht op het gebruik van algoritmes Aangenomen
04/10/2022 Motie Een lange termijnvisie op ons vrijkomend organisch afval (o.a. GFT) Aangenomen
04/10/2022 Motie Ethisch afwegingskader in beleidsprojecten met een datatoepassing en algoritmes Aangenomen
06/09/2022 Motie Creëren van extra noodopvang om mensonterende situatie in Ter Apel te  doorbreken Wordt niet ingediend
06/09/2022 Motie Kwikstart: Op weg naar zelfstandigheid! Aangenomen
06/09/2022 Motie Minder geheimhouding, meer openheid Aangenomen
21/06/2022 Motie Met 60 over de Bunschoterstraat op weg naar een veilig en groen verkeersplan Aangenomen
31/05/2022 Motie Veilig, maar ook vitaal Neptunusplein Aangenomen
31/05/2022 Motie Onderzoek minder parkeren, beter wonen Ingetrokken
31/05/2022 Motie Overlast elektrische deelscooters en -fietsen beperken met maatregelen Aangenomen
22/02/2022 Motie Ook inclusief begraven Aangenomen
22/02/2022 Motie Eerlijk transparant aanmeldbeleid basisscholen Aangenomen
22/02/2022 Motie Onderzoek gentrificatie, voor het te laat is Aangenomen
22/02/2022 Motie Ontwikkel KVVA mee bij de Kop van Isselt Aangenomen
25/01/2022 Motie Bovenplanse en bovenwijkse voorzieningen Langs Eem en Spoor verzekerd Aangenomen