Moties en amendementen

Moties 2020

2019-139M GroenLinks PvdA SP DENK ChristenUnie Ja-Ja-sticker AANGENOMEN

2020-015M GroenLinks D66 PvdA DENK Deltaplan en Actieplan ook op Podium AANGENOMEN

2020-013M VVD PvdA ChristenUnie ROM voor lokale werkgelegenheid AANGENOMEN

Moties 2019

2019-169M PvdA VVD GroenLinks Buitensportaccommodaties voor de ongebonden sporter AANGENOMEN

2019-199M VVD Amersfoort2014 PvdA Varkensmarkt autoluw AANGENOMEN

2019-198M D66 GroenLinks VVD ChristenUnie PvdA De Kamp rustiger, veiliger en leefbaarder maar zeker niet saaier AANGENOMEN

2019-176M VVD GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Vergunningplekken dicht bij huis AANGENOMEN

2019-174M PvdA Passende huisvesting ook voor woningzoekenden AANGENOMEn

2019-150M Lijst Sanders Amersfoort2014 PvdA DENK Lijst Molenkamp SP GroenLinks Schaf de verhuurdersheffing voor verhuurders van sociale huurwoningen af! AANGENOMEN

2019-151M SP Lijst Sanders PvdA en Amersfoort2014 Ongezonde schimmelwoningen horen niet in onze stad! AANGENOMEN

2019-153M D66 GroenLinks SP PvdA Lijst Sanders 3 maal is NachtRecht AANGENOMEN

2019-159M ChristenUnie GroenLinks PvdA Lijst Sanders SP Huisvesting voor kwetsbare doelgroepen AANGENOMEN

2019-163M PvdA Lijst Sanders Verbeteren kwaliteit museale aanbod AANGENOMEN

2019-137M CDA PvdA SP Pilot Parkeren Gildekwartier AANGENOMEN

2019-146M SP D66 ChristenUnie PvdA Een mooie toekomst voor het Wijkmuseum Soesterkwartier

2019-139M GroenLinks PvdA SP DENK ChristenUnie Ja-Ja-sticker AANGENOMEN

Motie 2019-133M SP GroenLinks CDA D66 ChristenUnie Amersfoort2014 DENK PvdA BPA Lijst Molenkamp Het Soesterkwartier verdient een goede busvoorziening AANGENOMEN

2019-069M SP CDA BPA GroenLinks PvdA en CU Onder de Pannen AANGENOMEN

2019-099M GroenLinks D66 DENK CDA Pvda Agenda Amersfoort Toegankelijk 2.0

2019-094M D66 CDA DENK PvdA Cultuurspecifieke zorg AANGENOMEN

2019-089M SP GroenLinks D66 PvdA CDA ChristenUnie DENK Amersfoort2014 Herinrichting Noordewierweg

2019-081M GroenLinks DENK Lijst Molenkamp D66 PvdA Groen en kindvriendelijk Neptunusplein

2019-112M CDA Amersfoort2014 PvdA D66 Toekomstplan hartveilig Amersfoort

2019-066M VVD Amersfoort2014 GroenLinks BPA D66 CDA Molenkamp PvdA en ChristenUnie Minder Hinder AANGENOMEN

2019-065M D66 VVD ChristenUnie CDA GroenLinks PvdA Amersfoort2014 Monitoren uitvoering aanbevelingen rekenkamer AANGENOMEN

2019-063M D66 CDA GroenLinks ChristenUnie PvdA Experimenteren daar kunnen we van leren! AANGENOMEN

2019-059M BPA ChristenUnie SP PvdA Minima de dupe van het eigen vermogen AANGENOMEN

2019-058M PvdA Amersfoort2014 Sociaal netwerk van kraanwaterdrinkers ook in Amersfoort AANGENOMEN

2019-030M Parkeer liever in een parkeergarage

2019-046M Leegstand te lijf

2019-045M Variant Wagenwerkplaats

2019-018M Sociale huur mengen met andere appartementen Zangvogelweg 140

2019-014M Tijdelijke dagopvang bij de Amergaard

2019-011M Visie boven norm

2019-010M Parkeernorm omlaag in ruil voor schone mobiliteit

2019-008M 20% middeldure huur AANGENOMEN

Motie 2018

2018-134M Regie op mensen met verward gedrag

2018-130M Vuurwerkshow

2018-115M Antidiscriminatiebeleid

2018-128M Aanpak discriminatie op de woningmarkt

2018-114M Wat kost het college

2018-112M Schoolzorgondersteuning Onderscheid maken tussen Zorgvraag en Opvoedvraag

2018-103M Wachtlijsten sociale huurwoningen Amersfoort

2018-102M Voorlichting leningen en subsidies duurzaamheidsmaatregelen

2018-101M Extra groencompensatie Westelijke Ontsluiting

2018-100M Geen woning geen koning

2018-086M Amersfoort een schitterende stad

2018-127M Maximum snelheid op A1 rond de stad omlaag

2018-083M Een warme plek voor iedereen

2018-074M Deelakkoord Duurzaamheid

2018-068M Projectadministratie (on)doorzichtige verantwoording

2018-057M Onderzoek maatregelen tegen excessieve huurstijgingen

2018-062M Bouwen voor lage huur tot maximaal € 500

2018-061M Gebiedsgericht werken, verder gaan

2018-050M Particiaptie verankerd

2018-051M Betrek inwoners, belanghebbenden en gebruikers fietstunnel Stationsplein bij vormgeving en precieze locatie

2018-047M Toekomst tankstations

2018-039M Kinderpardon

2018-029M Vrijwilligersvergoeding IndeBuurt033

2018-038M Over De Laak

2018-017M Geen brommers en snorfietsen op fietspad

2018-007M Maatwerk tegen parkeeroverlast Jeruzalem

2018-005A Betrek inwoners, belanghebbenden en gebruikers

2018-004M 150m Brengafstand restafval

Moties 2017

2017-226M Baten en lasten DDC bij elkaar

2017-206M Brugklaspakket

2017-202M Sociaal Domein blijft Sociaal Domein

2017-178M Sociale woningen voor Amersfoort

2017-157M Convenant UAF

2017-145M Beter busvervoer in het Soesterkwartier

2017-144M Sociaal Fonds

2017-126M Incidentele en structurele armoedebestrijding

2017-046M Aardgasloos

2017-039M Gezamenlijke sociale banken

2017-032M Geen doorgaand verkeer Stadshart

2017-007M Klachten onderhoud nu oplossen!