Door Rob Smulders op 29 juni 2023

Wij zijn voor een veilige, groene en sociale stad!

Fractievoorzitter Rob Smulders vertelt tijdens de Algemene Beschouwingen dat de PvdA staat voor een veilige, groene en sociale Stad! Zie onderstaand zijn voordracht, bekijk ook via YouTube (vanaf 01:00:00 uur):

Onze stad groeit, en de kosten stijgen. Dat is te merken aan de drukte in de binnenstad, het toenemende verkeer en de parkeerdruk. En we gaan zoveel als mogelijk binnen de stadsgrenzen nog meer woningen bouwen in de toekomst voor iedereen, van jong tot oud.

Er is toenemende zorg nodig voor onze ouderen, jeugd en hulpbehoevenden. Investeren in goede gezondheid is nodig voor de langere termijn. De druk op de zorg en GGZ is een uitdaging voor de toekomst, door capaciteitstekorten en de vergrijzing. Daarom heeft de PvdA de motie: “De mens centraal” voor deze kadernota ingediend. Ook sport blijft een medicijn voor gezondheid in de toekomst. Laten we verder investeren in onze jeugd, zij zijn de toekomst met kansen op studie en werk.

De drugscriminaliteit is een feit. Daarom moeten we innovatiever denken om alle gaten te vullen en via een integrale aanpak de handen in 1 slaan, want er zijn handen te kort. Wij hebben daarom als initiatiefnemer ook een motie ingediend: “Versterking aanpak ondermijning”. Goed dat meer partijen die mede omarmen!

We staan wat cultuur betreft op achterstand. De PvdA maakt zich zorgen over de huidige staat van de culturele gebouwen, bovendien is nu niet alles qua programmering, dus ook het aanbod mogelijk. Wij zien cultuur als middel om verbinding te leggen met elkaar. Toch is er nog een hoge drempel voor veel mensen, niet voor iedereen toegankelijk, niet altijd even inclusief. Daar mag en moet in geïnvesteerd worden. 

De begroting moet daarom in orde zijn, helaas is het tekort, dat we in 2026 verwachten, € 15 tot 20miljoen op een begroting van € 625 miljoen. Hopelijk gaat het Rijk alsnog zorgen voor een aanvulling van het gemeentefonds. Wanneer weten we meer is natuurlijk de hamvraag?

Bezuinigen kan en moet soms, maar dan wat de PvdA betreft zeker niet op jeugdhulp, veiligheid, cultuur en sport. Wat kunnen we aan de inkomstenkant doen? We moeten wel degelijk oppassen met de grote projecten die geldverslindend kunnen zijn.

Bewoners die participeren vinden wij essentieel voor een gelijkwaardige samenleving. We blijven strijden voor een inclusieve stad. Blijven nadenken over nieuwe vormen van democratie. Inwoners verheffen is daarvoor een groot goed en noodzakelijk. Een niet transparante organisatie, waar bewoners niet begrijpen hoe men kan participeren, is een probleem waar we maar al te vaak tegenaan lopen. Mensen ervaren helaas al te vaak een bureaucratische muur waar men alleen maar mag klagen. Men wil gewoon gehoord en geholpen worden. Speciale aandacht gaat daarom ook uit naar kansenongelijkheid en bestaanszekerheid. Niet iedereen kan meer goed rondkomen, en dat geldt ook meer en meer voor de middeninkomens. Kinderen gaan steeds vaker naar school zonder ontbijt of lunch. Een teken aan de wand.

Laten we blijven investeren in onze wijken viagebiedsgericht werken. Elke wijk en buurt heeft zaken nodig als goede groenvoorzieningen, optimale leefruimte, zorg en veiligheid. Maak voor meer wijken een wijkperspectief, dat helpt ons. Samen met andere partijen zoeken we naar oplossingen voor een gezonde bodem als basis voor een klimaatbestendige stad. Investeringen in klimaat zullen bij uitstel alleen nog maar kostbaarder worden.

Huur-en koopwoningen moeten we bouwen enrenoveren voor starters, gezinnen en ouderen. Laten we dat doen op de plekken waar dat ook goed kan. Laten we solidair zijn met statushouders en vluchtelingen. Oplossingen zijn vaak te vinden in overleg met onze eigen inwoners. De voedselbank, geldloket en Stadsring 51 blijven hulp bieden als het even of al langer niet goed gaat.

Mahatma Ghandi zei ooit: “De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent.                      

Laten we het dus gewoon nu doen!

Rob Smulders

Rob Smulders

Een authentieke en transparante manier van volksvertegenwoordiging die mensen bij elkaar brengt is waar ik voor sta. Niet het spelen van politieke spelletjes, maar staan voor fundamentele keuzes vanuit sociaal-democratisch perspectief. Ik ken de stad na 50 jaar goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en een eigen identiteit hebben.

Meer over Rob Smulders

Waar ben je naar op zoek?