De Rode Ronde: Sociaal ondernemen, de terugkoppeling

17 januari 2019

Zeker zijn van (betaald) werk; zeker zijn van een zinvolle dag-invulling; zeker zijn van meedoen in onze samenleving; zeker zijn van kansen om te groeien en talenten worden gezien

Wij, als PvdA, vinden het belangrijk dat iedereen in onze samenleving de kans heeft om te participeren in onze samenleving en een volwaardig inkomen kan verdienen. Daarvoor is het belangrijk dat er een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is en iedereen werk en een inkomen heeft om schuldenvrij door het leven te gaan en niet in de armoede raakt. Een inclusieve arbeidsmarkt met oog voor milieu en social impact, aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten (vsv), reguliere banen, solidariteit voor de zwakkeren, zelfvertrouwen, enz.

De PvdA wil dat talenten van inwoners worden gezien en ingezet!

Nadat de PvdA een aantal schriftelijke vragen over sociaal ondernemerschap had ingediend waar geen antwoord op kon worden gegeven vanuit de gemeente Amersfoort, heeft de PvdA een ronde georganiseerd over sociaal ondernemen. Juist de opkomst van sociaal ondernemerschap is een wereldwijde trend (groei van 70% in de afgelopen 5 jaar en heeft landelijk 75.000 banen gecreëerd). Dus belangrijk voor Amersfoort!

De ronde op 15 januari jongstleden in de raad ging dan ook over: wat is de stand van zaken rondom sociaal ondernemen? En had als doel om als raad de sociale ondernemingen én elkaar te leren kennen. Ook kregen we te horen wat er al vanuit de gemeente Amersfoort wordt gedaan op dit terrein en welke kansen er liggen. De ronde startte met een definitie: wat is sociaal ondernemen? Want er is een groot continuüm, grote variëteit en een veelheid aan verschijningsvormen. De eerste spreker, Lisa Franke van Social Enterprise) ging hier op in.

Ook kwamen de sociale ondernemers (in allerlei verschijningsvormen) zelf aan het woord. Het was een nuttige en informatieve bijeenkomst, maar hier blijft het niet bij als het aan de PvdA ligt.

Mijn conclusie van deze ronde is dat er nog geen coherent beleid is van de gemeente Amersfoort op het gebied van sociaal ondernemen. Hoe ziet de gemeente haar rol bij sociaal ondernemerschap? De wethouder Koser Kaya zal rond februari/maart 2019 komen met een RaadsInformatieBrief (RIB) hierover. De PvdA gaat zich nu beraden op vervolgstappen en de samenwerking zoeken met andere partijen die zich hiervoor inzetten. Want dat sociale ondernemers meer gefaciliteerd kunnen worden vanuit de gemeente Amersfoort middels informatie & advies, verbinden, in de inkoop (SROI), enz. én sociale ondernemers een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven waar de gemeente Amersfoort voor staat, dat staat buiten kijf en werd in deze ronde des te meer duidelijk!

Annet de Raadt (buitengewoon raadslid PvdA)

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid