De Fractie gaat verder met ondersteuning

Door Rob Smulders op 18 mei 2018

De fractie bestaat uit 2 vaste raadsleden, Harun Keskin en Rob Smulders. Daarnaast zijn 2 buitengewoon raadsleden actief, Annet de Raadt en Bert Veenstra die beiden verkiesbaar waren op de PvdA lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Met 4 gemotiveerde mensen, die graag het sociaal democratisch verhaal uitdragen, is er een mooie verdeling ontstaan van portefeuilles.

RLProgrammaOnderwerpenBuitengewoon rondes
HKBestuur & DienstverleningStadhuis, bestuurlijke vernieuwing
HKVeiligheid & HandhavingCoffeeshops, Koppel, Politie, brandweer, vergunningen
RSStedelijk Beheer & Milieuoa. Groenvisie
HKSociaal DomeinWMO, Jeugdzorg, W&I, ArmoedebeleidAdR
RSSociaal DomeinParticipatiewetAdR
HKOnderwijsDDC, Integratie StatushoudersAdR
HKSportASF, SRO, AmerenaBV
RSRuimtelijke OrdeningOmgevingswet,Vathorst West, Isselt, WagenwerkplaatsBV
HKRuimtelijke ontwikkelingGrondexploitaties
RSRuimtelijke ontwikkelingVastgoed
RSWijken & WonenWachtlijst SH & transformatie (oa De Hoef)
RSMobiliteitWestelijke Ontsluiting, RotondesBV
RSEconomie & DuurzaamheidInnovatie & City Marketing, transities duurzaamheid
RSCultuurFluor, OLV, Flint,ArchiefE,ScholenidK etc.AdR
HKFinancienOZB, GREX (Cie B&V)BV
HKBedrijfsvoeringExtern en inhuur, informatievoorziening
RS = Rob Smulders, HK = Harun Keskin, AdR = Annette de Raadt, BV = Bert Veenstra

De fractie maakt plannen voor de toekomst in nauw overleg met het bestuur en aangehaakte leden. Er komt een nieuw bestuursplan en fractiewerkplan waarin de doelen en werkwijze voor de aankomende 4 jaar is uitgestippeld. De oude fractie draagt alle dossiers over om direct te beschikken over de juiste inhoudelijke kennis. De fractie ziet erg uit naar samenwerking met het Ombudsteam en de nieuwe werkgroep(en). Gezamenlijk geven we de PvdA het gezicht in deze stad waarmee ons sociaal democratische profiel  in het politiek landschap en onze ideeën goed over het voetlicht zullen komen!

Op de website van de gemeente zijn de contactgegevens goed te vinden, kijk voor de link:https://www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to/leden-gemeenteraad.htm

fractie PvdA Amersfoort

Rob Smulders, Harun Keskin, Annette de Raadt, Bert Veenstra

Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid en fractievoorzitter hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners

Meer over Rob Smulders
Doe mee!

Doe mee!

Wil jij je idealen omzetten in daden? Vind je het belangrijk om je te laten horen of ons financieel te steunen? Dat kan! Doe met ons mee en maak het verschil!

Ik doe mee