Buurtrechten en ‘doe democratie’

Betrokkenheid en zeggenschap van buurtbewoners draagt bij aan buurtontwikkeling. Het draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid en samenhang in de wijk. De PvdA wil buurtbewoners de kans geven zelf initiatieven te nemen. De overheid moet vervolgens zorgen dat initiatieven kunnen worden gefaciliteerd.
Met buurtrechten krijgen bewoners een verzameling van participatierechten en als collectief het recht om mee te dingen naar publieke diensten. Buurtrechten bieden bewoners de mogelijkheid om bewonersbedrijven, zorgcoöperaties enz. tot grote bloei te brengen.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • buurtbewoners de regie geven over hun buurt;
  • buurtbewoners een beroep kunnen laten doen op een professional die tijdelijk ondersteuning biedt.