Onderwijs

Door Jamal Malik op 27 februari 2022

De gemeente moet via het passend onderwijsbeleid steun bieden aan basisscholen, niet om meer kinderen door te verwijzen naar specialistische jeugdzorg, maar door al binnen het onderwijs een deel van de zorg uit te voeren. Hierbij moeten we ons er wel van bewust zijn dat we het onderwijs niet kunnen overvragen, dus het kan goed betekenen dat voor passend onderwijs ook extra menskracht nodig is. Scholen krijgen hiervoor een budget vanuit het landelijke beleid.

Van oudsher is cultuureducatie een speerpunt in het kunst- en cultuurbeleid van de PvdA. Het is dus goed om te beseffen dat NEOS de bemiddelingsfunctie heeft om het onderwijs in de breedste zin van het woord te faciliteren met cultuurprogramma’s. Alle doelgroepen komen immers samen binnen het onderwijs. Met name zal het speerpunt moeten liggen in het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s van de diverse Amersfoortse culturele instellingen. Juist extra geld voor programmering en uitvoering is in de komende jaren noodzakelijk om cultuureducatie te verstevigen.

Jamal Malik

Jamal Malik

Ik ben Jamal Malik, woonachtig in Amersfoort sinds 2002. Getrouwd en heb 4 prachtig kinderen. Ik heb een brede achtergrond als het gaat om onderwijs dat ik heb gevolgd, van certificaat assistent automonteur van ROC Oost Nederland in Enschede tot aan mijn afstuderen als master in culturele antropologie universiteit van Utrecht. Mijn werkervaring is ook

Meer over Jamal Malik

Waar ben je naar op zoek?