Gevraagd: Meer flexwoningen in Amersfoort

16 april 2023

Dinsdag 11 april heeft Rob Smulders (PvdA) samen met de VVD een informatiebijeenkomst georganiseerd over flexwonen in de commissie Omgeving. Flexwoningen kunnen helpen om snel (tijdelijke) extra woningen te bouwen en daarmee het woonprobleem in Amersfoort te verlichten. Experts van Startblock, Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Alliantie hebben een toelichting gegeven op het concept en mogelijke knelpunten. Wat is duurzame tijdelijke bouw? Hoe snel kunnen tijdelijke woningen gerealiseerd worden? Welke problemen kun je verwachten? Wat zijn eventuele voor- en nadelen?

Er zijn verschillende types van flex wonen. Zo zijn kan bestaande bebouwing (tijdelijk) worden omgevormd naar woningen, zoals bijvoorbeeld in Amersfoort op de Hoef is gedaan. Ook kan ervoor gekozen worden om voor bepaalde woningen tijdelijk te verhuren of kan er op nog niet bebouwde grond tijdelijke huizen neergezet worden.

Een van de mogelijke voordelen voor tijdelijke huizen is dat de procedure voor bouwen sneller doorlopen kunnen worden, waardoor op verschillende plekken in Nederland al binnen 6 maanden flexwoningen geplaatst zijn.  Deze huizen kunnen voor kortere of langere tijd geplaatst worden, omdat de woningen eenvoudig te verplaatsen zijn als er een andere bestemming voor de grond komt. De levensduur van de woningen ongeveer 75 jaar is.

De procedure voor nieuwe woningen is zo’n 8 jaar. Het plaatsen van tijdelijke bebouwing kan voor die periode dus ook een overbrugging zijn om verschillende doelgroepen een tijdelijk onderkomen te bieden. De beschikbaarheid van grond in Amersfoort nog wel een knelpunt. Er zijn inmiddels al vele locaties in steden voorzien van deze betaalbare concepten. Vooral voor sociale huur zien corporaties de mogelijkheden, zo ook Alliantie in Amersfoort. Voor deze projecten is het echter belangrijk om met de omgeving van de tijdelijke locatie in gesprek te gaan en te blijven. De ervaring leert dat er vaak weerstand is tegen de tijdelijke bebouwing. Hier zou het PvdA-concept starten voor de start uitkomst kunnen bieden in Amersfoort.

De PvdA heeft het college gevraagd meer oog te hebben voor deze concepten voor het versneld realiseren van huizen, zodat we snel meer mensen een (tijdelijk) onderkomen kunnen bieden.

Waar ben je naar op zoek?