11 september 2023

Gemeente moet beter communiceren over verdwijnen blauwe boten

Ons buitengewoon fractielid Annet de Raadt heeft vragen gesteld over het verdwijnen van de blauwe boot aan het Wittekindpad. Het gaat om een kunstobject die ook als speeltoestel door kinderen werd gebruikt. Plotseling was er één verdwenen. De Raadt is niet tevreden over de manier waarop de gemeente hierover met de inwoners heeft gecommuniceerd.

Annet geeft aan: “De communicatie van de gemeente is niet handig geweest. De buurt was totaal niet op de hoogte dat het bootje weg zou gaan. Pas toen het weg was, kwamen er veel vragen en reacties. Dat is niet goed.”

Annet heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over de reden van het verdwijnen van het bootje, de communicatie met de inwoners . De mogelijkheden voor een alternatief speeltoestel werden in de commissie ook besproken. Inwoners geven aan dat zij zien dat het toestel in ieder geval opgeknapt wordt. Wethouder Van Lammeren gaf toe dat de communicatie met de inwoners “ongelukkig” is verlopen.

“De wethouder heeft beloofd dat de gemeente met de buurt in gesprek gaat om te kijken wat er mogelijk is”, zegt De Raadt. “Dat is goed, maar het had niet nodig geweest als de gemeente de communicatie beter had aangepakt.”

Annet hoopt dat de gemeente in de toekomst beter communiceert met de inwoners. “De gemeente moet zich realiseren dat de inwoners betrokken zijn bij hun buurt en dat ze mee willen praten over belangrijke beslissingen”.

Waar ben je naar op zoek?