Aanpak overlast deelmobiliteit is een feit!

14 januari 2023

Rob Smulders (fractievoorzitter) diende op 31 mei 2022 een voorstel in om te onderzoeken hoe de overlast van deelmobiliteit in Amersfoort aangepakt kan worden. De motie werd samen met de Partij van de Dieren en Beter Amersfoort ingediend en met een ruime meerderheid aangenomen. Het doel van de voorstel was om te komen tot een oplossing voor het groeiende probleem van overlast in de stad door deelmobiliteit.

De wethouder gaf aan het onderzoek niet af te willen wachten en is aan de slag gegaan met één van de voorbeelden uit het voorstel: de parkeervakken (hubs) in de Binnenstad. Deze parkeervakken zijn bedoeld als centrale plekken waar deelmobiliteit-voertuigen geparkeerd kunnen worden, in plaats van dat ze verspreid over de stad staan. Door deze hubs te creëren, hoopt men de overlast te verminderen en de leefbaarheid in de stad te behouden.

De Partij van de Arbeid is blij dat hiermee is begonnen en hoopt dat de rest van Amersfoort ook meegenomen wordt in het oplossen van het probleem. Deelmobiliteit is een groeiende trend in steden over de hele wereld en het is belangrijk om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan, zodat iedereen kan blijven genieten van de leefbaarheid in Amersfoort

Waar ben je naar op zoek?