24 december 2018

Ronde dd. 15 januari 2019 over sociaal ondernemen

De PvdA heeft een ronde aangevraagd over sociaal ondernemerschap, die op dinsdag 15 januari 2019 zal plaatsvinden: https://amersfoort.notubiz.nl/document/7188520/1.

Impact maken staat bij sociale ondernemers voorop. Een bekend voorbeeld van een sociale onderneming is Tony Chocolonely: door chocolade te maken op een manier waar geen nare bijsmaak aan kleeft: 100% slaafvrij (People) en lettende op de Planet en Profit (duurzaam verdienmodel, incl. winst maken, anders vallen ze als bedrijf om). 

Sociale ondernemers ervaren vandaag de dag nog veel te veel beperkingen en tegenwerking, m.n. in de samenwerking met de gemeente. Ze hebben vaak hybride verdienmodellen en maken soms gebruik van publieke middelen. Het zijn nieuwe spelers in het publieke domein. Zij merken dat de gemeente het (nog) lastig vindt om dit publieke domein te delen met hen als nieuwe spelers. 

Ook PwC constateert dit in haar rapport ‘Prille kansen: de samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten in Nederland’  en in ‘Het bouwen van een ecosysteem voor sociaal ondernemerschap: de geleerde lessen uit Nederlandhttps://amersfoort.notubiz.nl/document/7188523/1. 

Uit hun onderzoek komt tevens naar voren dat sociale ondernemingen een logische partner voor gemeenten zijn, omdat beiden dezelfde doelen willen bereiken. Of het nu gaat om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt weer laten meedoen in de samenleving, hergebruik van afval of eenzaamheid onder ouderen verminderen.

De ronde op 15 januari 2019 heeft als doel duidelijkheid te hebben wat sociale ondernemingen zijn en als raad sociale ondernemingen in Amersfoort te leren kennen, de gemeente uit te dagen samen te werken en verbindingen te leggen: samen meer waarde brengen in het veld. Maar ook: Als er opdrachten liggen bij gemeenten, dat er ook aan deze partijen wordt gedacht (=bewustwording).  

Er zijn volop kansen voor gezamenlijke maatschappelijke doelen!!

Buitengewoon raadslid 

Annet de Raadt

HIERBOVEN HET ZOGENOEMD ‘MAATSCHAPPELIJK CONTINUÜM’. HET CONTINUÜM LOOPT VAN ‘UITSLUITEND GERICHT OP SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE IMPACT’ (LINKS) NAAR ‘UITSLUITEND GERICHT OP FINANCIEEL RENDEMENT EN WINSTMAXIMALISATIE’ (RECHTS). LINKS IN HET OVERZICHT STAAN FILANTROPISCHE INSTELLINGEN ZOALS FONDSEN, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN GOEDE DOELEN EN RECHTS DE TRADITIONELE COMMERCIËLE ONDERNEMINGEN.