Eerlijk delen, ook bij de begroting

Door Harun Keskin op 5 november 2019

PvdA Amersfoort algemene beschouwingen – Begroting 2020 & Meerjarenraming 2021-2023

De Partij van de Arbeid streeft er vanuit de sociaaldemocratie naar om eerlijk te delen en gelijke kansen te bieden voor iedereen. Ondanks dat we landelijk miljarden over houden, krijgen de gemeentes minder van het Rijk. De gemeente Amersfoort begroot daarom anticyclisch, wat erop neer komt dat je in mindere tijden, toch blijft uitgeven. We teren daarmee in op onze reserves.

Het Sociaal Domein mag hier niet de dupe van worden. De reserve die wij in het vorige termijn hebben opgebouwd moet aangevuld blijven, om de mensen de zorg te bieden die zij nodig hebben.

Naast goede zorg, is een stevig dak boven het hoofd heel belangrijk. Niet alleen voor de ambtenaren, die een prachtig nieuwbouw stadhuis krijgen, maar juist ook de vele Amersfoorters die al jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Als we in moeilijke tijden geld over hebben voor luxezaken, dan moeten we ook kunnen investeren voor wat echt nodig is in deze stad: sociale huurwoningen. In 2020 staan maar 228 in de planning om gebouwd gaat worden, terwijl dat jaarlijks 1000 woningen zou moeten zijn. Dat kan en moet beter, dus dienen wij daarvoor een motie in. We moeten daarom niet onnodig tijd verliezen en bouwen waar dit kan, zonder de wensen van de omwonenden uit het oog te verliezen.

De PvdA wil dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Werk moet beloond worden onder de juiste condities, uitbuiting van arbeiders moeten we tegen gaan, juist in deze tijden met een laag werkloosheidspercentage.

We dienen een motie in op Cultuur; investeren in musea, zodat iedereen ervan kan genieten. De kleinere sportverenigingen moeten ook kunnen investeren vanuit het subsidiebudget. Volgende week tijdens de behandeling van de Sportnota hebben we daar een amendement voor ingediend. Daarnaast hebben we nog een amendement voor de buurtsportcoaches in het onderwijs en een motie voor investeringen in de buitensportaccommodaties voor ongebonden sporters.

We kunnen het geld maar 1 keer uitgeven, laten we verstandige keuzes maken en ons niet laten leiden door de waan van de dag.

De video van Harun is hier terug te zien.

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin