Door Annet de Raadt op 25 mei 2018

Cultuur in de ‘spotlight’

Afgelopen dinsdagavond vond een Ronde (inwerkprogramma) plaats over de Cultuurvisie 2030 en een kennismaking met de culturele partners in het KAdE-café.

Aan twee tafels spraken, olv de gemeente Amersfoort, de (buitengewoon) raadsleden met de:

Cultuur

Musea (A in C),
Scholen in de Kunst,
Bibliotheek
Laswerkplaats,
Per expressie,
Holland Opera,
Flint,
De lieve vrouw,
Fluor,
de Nieuwe Erven.

Helaas waren alleen het CDA, D66 en PvdA aanwezig als raadsleden. Wij als PvdA hebben de diverse culturele instellingen op verschillende thema’s bevraagd. Zo werd door de PvdA de directeur van Amersfoort in C geattendeerd op de rolstoelontoegankelijkheid van de 2everdieping van het Rietveldpaviljoen. Er werd tevens gesproken over hoe we Flehite en het cultureel kapitaal in Amersfoort volop in de schijnwerpers kunnen zetten. Met Scholen in de Kunst is gesproken over het Jeugdcultuurfonds of (het invoeren van) een zogenoemd U-pas om mensen/kinderen met een laag inkomen ook mee te kunnen laten doen. Met de bibliotheek Eemland is de (digitale) (laag)geletterdheid aan de orde gesteld.

Ook bij de 2etafel met de Podia en de Makers/Talenten kwamen interessante onderwerpen aan de orde: willen we cultuurvormen als literatuur/’spoken word’, dans, etc. (nu nog vrijwel afwezig in Amersfoort) meer stimuleren? Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking nog sterker maken? Met de roep van de culturele instellingen om van incidentele subsidies naar structurele ondersteuning te gaan, werd de avond afgesloten.

We staan voor interessante uitdagingen in de cultuursector, die vragen om vervolgdiscussie en actie van en met het gemeentebestuur!

Annet de Raadt (buitengewoon raadslid PvdA)

Annet de Raadt

Annet de Raadt

ZEKER ZIJN VAN HULP ALS DAT NODIG IS Als ombudsvrouw voor de PvdA maak ik mij sterk voor een gemeente die geen enkele burger laat vallen. Ik zet mij in voor veiligheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en als raadslid zal ik de gemeente Amersfoort aanspreken op goed democratisch functioneren en het leveren van kwaliteit van zorg

Meer over Annet de Raadt