Kunst en Cultuur

Het beleven van kunst en de uitoefening daarvan is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Een goed cultureel klimaat bepaalt in hoge mate de aantrekkelijkheid van de stad. Door de forse financiële ingrepen in de afgelopen raadsperiodes hebben de basisinstellingen op dit gebied zich moeten beperken tot de meest noodzakelijke activiteiten. Maar het heeft ook het ondernemerschap aangewakkerd waardoor er meer overeind is gebleven dan verwacht. Kunsteducatie is een belangrijk thema in de komende periode. Ook de jongerencultuur, het ‘makers’-klimaat en kunst in de openbare ruimte vragen om structurele aandacht. Het Jeugdcultuurfonds is een belangrijk instrument om de financiële drempel voor kinderen met ouders op bijstandsniveau te slechten.

De amateurkunst vormt een culturele humuslaag die belangrijk is voor de stad. Ook voor de cultuursector geldt dat een gezond talentenprogramma uiteindelijk ten goede komt aan de breedtekunst, daarom wil de PvdA zich blijven inzetten voor talentontwikkeling. De huidige drie museale voorzieningen zijn wat mager voor een stad met onze omvang. Door een goede en slimme samenwerking met andere musea en particulieren zou Amersfoort ook in dit opzicht een nog aantrekkelijkere stad kunnen worden.

Amersfoort heeft, naast de regionale omroep, zijn eigen lokale omroep. Het is belangrijk dat deze organisaties de lokale nieuwsgaring verzorgen en een breed publiek aan zich weten te binden. Daar hoort een passend budget bij.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • het cultuurbudget substantieel verhogen;
  • een gezonde bedrijfsvoering en een aantrekkelijke programmering van de popcultuur mogelijk maken;
  • de amateurkunstverenigingen met een structureel budget laten bouwen aan hun verdere ontwikkeling;
  • de culturele basisinstellingen verplichten een bijdrage aan het wijkwelzijn te leveren;
  • de rol van de ABC-scholen en het werk van combinatiefunctionarissen behouden en versterken;
  • Amersfoort als festivalstad verder ontwikkelen door ondersteuning van organisatoren;
  • de samenwerking bevorderen tussen het Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst met de andere culturele instellingen om stimuleringsprogramma’s in het onderwijs mogelijk te maken;
  • voor talenten kansen en ontwikkelmogelijkheden bevorderen;
  • een plan ontwikkelen om door slimme samenwerking een betere museale voorziening te creëren.