Door Harun Keskin op 16 juli 2020

Sinterklaas en ….

Velen van ons hebben mooie herinneringen aan het kinderfeest rondom de verjaardag Sinterklaas. Daar kan echter niet iedereen over meepraten. Gerda Havertong gaf het al aan in een uitzending van Sesamstraat in 1987:

Het is niet juist als een deel van onze samenleving wordt weggezet middels een karikatuur. Helemaal niet als het een kinderfeest betreft, waar iedereen een fijn gevoel aan zou moeten overhouden.

Helaas heeft het sindsdien lang geduurd voordat aanpassingen mogelijk leken. De meeste mensen hebben er immers geen kwade bedoelingen bij en tradities zijn er om in stand te houden, toch?

Het reizen met het openbaar vervoer is vergelijkbaar met deze kwestie. Wie herinnert zich de blauw staande treincoupés niet? Het was een goed recht om te genieten van rookwaar, waar anderen, ook niet-rokers, mee van konden ‘genieten’. Gelukkig ligt dat al ver achter ons en kunnen we nog steeds reizen met het OV, waarbij we nu gelukkig wel rekening houden met anderen.

De fractie is allereerst blij met het hoge respons op de enquête. Het is belangrijk om te peilen hoe het onderwerp leeft in de afdeling. We zijn ook tevreden met de bijdrage die wij hebben kunnen leveren aan de nodige veranderingen aan het kinderfeest. Als we het erover eens zijn dat zwarte Piet niet kan, dan moeten we dat ook niet steunen door evenementen waar de aanstootgevende karikatuur wordt gehandhaafd, bij te wonen of te subsidiëren.

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin