Wegen

Het autoverkeer neemt weer toe. Dat zien we op de wegen in de wijken, de provinciale wegen en de rijkswegen om Amersfoort. De PvdA kiest ervoor het vervoer met de fiets, te voet en openbaar vervoer te bevorderen.
De PvdA is kritisch om nieuwe wegen aan te leggen omdat we zuinig willen zijn op natuur en landschap en de luchtkwaliteit in orde dient te zijn. Daar waar verkeeronveilige situaties zijn moet ingegrepen worden. Dit kan rondom scholen zijn, op onoverzichtelijke kruispunten als bij het Eemplein en bij te veel verkeer door de straten in de wijk.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • aantrekkelijke snelfietsroutes creĆ«ren van de binnenstad naar de randen.
  • verkeersonveilige situaties aanpakken;
  • bij het (her)inrichten van wegen, kruispunten en rotondes een veiligheidsrapport laten maken over mogelijke verkeersonveilige situaties.