Sport en bewegen

Sport draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. Het bevordert de gezondheid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de interactie tussen mensen. Het stimuleert sportief gedrag, maar roept ook competitie in ons op. Iedereen moet bij een sportvereniging of in ander verband sportieve activiteiten kunnen ontplooien. Daarbij is het van groot belang dat kinderen van ouders met een smalle beurs geen belemmering mogen ondervinden bij het beoefenen van sportieve activiteiten. Het jeugdsportfonds bevordert mogelijkheid om mee te kunnen doen, zowel door het financieren van activiteiten als door het beschikbaar stellen van passende kleding. Verenigingen met al hun vrijwilligers vormen de basis van de sport in Amersfoort. Sport en beweging in en buiten verenigingsverband ondersteunen we waar nodig. Daarbij horen ook talentontwikkeling en mogelijkheden voor doorgroei naar de topsport. Vandaar dat de PvdA hecht aan een goede samenwerking tussen sportverenigingen en onderwijs. Daarbij is geschikte huisvesting belangrijk.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat wij:

  • inzetten op voldoende en kwalitatief goede sportfaciliteiten, waarbij we stimuleren dat sportverenigingen optimaal samenwerken in het gebruik van deze faciliteiten;
  • de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum) bevorderen door het Jeugdsportfonds en een bijdrage in sportkleding;
  • actieve sportbeoefening mogelijk maken voor mensen met een beperking en oudere mensen;
  • de ontwikkeling stimuleren van breedtesport bij verenigingen waar veel mensen op hun eigen niveau kunnen sporten;
  • het gebruik van kunstgras kritisch volgen vanuit het belang van gezondheid en duurzaamheid;
  • samenwerking stimuleren tussen verenigingen, onderwijs, ASF en Jeugdsportfonds bij ondersteuning van het vinden en begeleiden van vrijwilligers en het scouten van talenten. Het streven is om in 2018 de eerste drie talentprogramma’s te laten starten. Het benutten van ons nieuwe sportcomplex Amerena lijkt ons daarbij vanzelfsprekend, ook voor topsportevenementen;
  • zorgen dat de openbare ruimte mensen uitdaagt om veilig te sporten en te bewegen; In Amersfoort zijn er voor iedereen bereikbare speelplekken of natuurspeelplaatsen.