Radicalisering

Radicalisering en maatschappelijke spanningen die hieruit voortvloeien zijn een serieuze bedreiging van onze samenleving. Het is noodzakelijk te weten wat jongeren drijft en wat hen kwetsbaar maakt. Op die manier wordt het makkelijker radicalisering vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. De gemeente heeft een belangrijke taak in het vergaren van kennis, vroeg-signalering en het plegen van interventies.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • door middel van een quickscan inzicht krijgen in risicofactoren met betrekking tot radicalisering en de mogelijke radicaliserende groepen in beeld krijgen;
  • een integrale aanpak voorstaan, waar alle partijen bij vertegenwoordigd zijn.