Ouderen

Ook in Amersfoort is een groeiende groep ouderen waarvoor de Partij van de Arbeid er wil zijn. Passende zorg, fijn wonen, veilig op straat kunnen, een aantrekkelijke omgeving: kortom zaken die bij de basis van ons bestaan horen. In de komende periode is er voor deze groep extra aandacht. In dit programma staan bij de diverse onderwerpen expliciet maatregelen en actiepunten genoemd om dit te bewerkstelligen.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • de doorstroming in de huizenmarkt willen vergroten door ouderen te verleiden te verhuizen naar een passende en betaalbare woning in de wijk. Hiervoor willen we het aanbod, in de categorie van de middel dure huur, fors verhogen;
  • ouderen langer zelfstandig laten wonen, liefst in hun eigen wijk. De PvdA wil dat de zorgfunctie voor de mensen in de wijken goed geregeld is en dat er meer woningen worden aangepast voor deze in aantal groeiende groep.