Denktank

De Denktank richt zich op het ontwikkelen van ideeën voor de politiek, in het bijzonder ten behoeve van het progressieve deel. We inventariseren thema’s, bespreken deze, en brengen deze verder in het politieke bestel. De Denktank richt zich op de lange termijn, behandelt achtergrondthema’s, en mijdt de actualiteit. Vanzelfsprekend is er altijd een relatie met het Amersfoortse.

21 juni 2023 – Bijeenkomst “Positionering politieke partijen in een veranderende maatschappij”

Het thema van de eerste Denktank was ‘de positionering van politieke partijen in een veranderende maatschappij’. Er waren drie voordrachten:

  • Rob Kemmeren gaf een korte, persoonlijke inleiding en toonde een familiefoto van 60 jaar geleden. De maatschappij van toen lijkt in geen enkel opzicht meer op de onze huidige.
  • Duco Bannink had een meer analytische benadering. Hij schetste de positie van de politieke partijen in een kwadrant, met op de x-as de mate van bescherming, en op de y-as de mate van openheid. Hij zag het voor de PvdA somber in: kiezers zijn vertrokken naar beneden (een gesloten maatschappij met veel bescherming) en naar links (open, zonder bescherming).
  • Stan Iking zijn benadering was empirisch. Hij gaf veel cijfermateriaal over Amersfoort. Zijn korte boodschap: het gaat goed met Amersfoort, maar het kan nog beter!