Over ons

Solidariteit

Solidariteit is een belangrijke waarde van de Partij van de Arbeid. Solidariteit krijgt vorm door mensen en dichtbij mensen. De begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap noemde Victor Hugo in 1875 de drie treden naar het hoogste podium. Vrijheid als recht, gelijkheid als feit en broederschap als plicht. Broederschap of zusterschap laat zich beter vertalen als solidariteit. Solidariteit als plicht, die als deze geen vorm krijgt, vrijheid en gelijkheid tot een dode letter maakt.

In een tijd waarin sommige mensen eerder de verschillen in plaats van de onderlinge verbondenheid zoeken, leeft solidariteit niet altijd in de harten van mensen. En toch is het de sociaaldemocratische plicht van de mensen die het goed gaat, waar nodig, te zorgen voor de mensen die het minder goed hebben. Maar het is voor die laatste groep ook de plicht om naar vermogen bij te dragen aan onze samenleving.

Zo ontstaat er een wederkerigheid die de gemeenschap sterker zal maken, die het burgerschap versterkt en die uiteindelijk de gemeenschap op een hoger plan brengt. Dat vraagt een inspanning van politici, maar dat vraagt zeker ook een inspanning van iedereen in buurtgemeenschappen.

Rechtvaardigheid

De PvdA beseft maar al te goed dat te grote beloften in een verkiezingsprogramma snel zullen leiden tot valse hoop. Dat is niet de teneur van dit programma. Een rechtvaardige samenleving met kansen voor iedereen, is waar het in de komende jaren in Amersfoort over moet gaan. Onze partij wil met dit programma een krachtig signaal geven om Amersfoort een stad te laten zijn waar mensen graag willen wonen.

Tweedeling in de samenleving

De PvdA maakt zich zorgen over de tweedeling in de samenleving, ook in Amersfoort. De mensen die niets hebben en van een bestaansminimum moeten leven en een groep mensen die zich juist aan de andere kant van het spectrum bevindt. Dat is voor ons onacceptabel. Dit programma voorziet zoveel mogelijk in maatregelen om die tweedeling te verkleinen.

Het politiek bestuur en de gemeenteraad hebben invloed op de vele onderwerpen die in de stad spelen. Soms is die invloed groot, soms is die invloed klein. En natuurlijk wil de Partij van de Arbeid dat er geen armoede meer is in deze stad, dat iedereen een betaalbare woning heeft en dat alle mensen die kunnen werken een baan hebben. Dat er mooie voorzieningen voor sport en cultuur zijn waar alle Amersfoorters gebruik van kunnen maken. Dat er een stevig vangnet is voor mensen die op een of andere manier niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Dat de stad veilig is, er geen discriminatie plaatsvindt, dat er een gezonde omgeving is, dat er duurzaam wordt omgegaan met onze leefomgeving met de aarde en haar grondstoffen. De partij heeft in de afgelopen periode in de coalitie veel bereikt en wil ook de komende periode vorm blijven geven aan haar idealen.