Penningmeester

Lex van ’t Hof

Lex van ’t Hof

Over Lex van ’t Hof

Beste leden,

Ik zal eerst kort wat over mijzelf vertellen. Mijn naam is Lex van ’t Hof en ik woon samen met mijn vriendin Rebecca in het Soesterkwartier. Ik heb in Utrecht eerst Onderwijskunde gestudeerd. Daarna heb ik een studie Arbeid, Zorg en Participatie afgerond in 2018. Vervolgens ben ik gaan werken bij de gemeente Wijdemeren als beleidsmedewerker onderwijs en dat doe ik nog met veel plezier. Hobby’s van mij zijn: sport (hardlopen, jiu-jistsu en stijldansen), lezen en series kijken.

In mijn studietijd ben ik lid geworden van de Jonge Socialisten en de Partij van de Arbeid. Ik vind de PvdA een oprechte en betrokken partij, die vanuit de solidariteitsgedachte aandacht heeft voor iedereen. Een gedachte die mooi vertolkt is door Willem Drees in één van zijn toespraken in aanloop naar de landelijke verkiezingen van 1956: “Eén van onze grote gedachten is het besef van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het lot van allen. Wij wensen niet de zelfstandige kracht van de mens te ondermijnen. Wij willen in tegendeel, die tot zo groot mogelijke ontplooiing brengen. Maar we zijn ons ervan bewust dat de enkeling niet zichzelf kan beschutten tegen alle onzekerheden waartegenover hij zich in de maatschappij gesteld ziet. Daarom willen wij een gemeenschappelijke zorg voor de bestaanszekerheid van allen.” In deze toespraak wordt in enkele zinnen krachtig uitgesproken waarom sociaaldemocratie zo belangrijk is. Aan de ene kant wordt benoemd dat het belangrijk is dat iedereen zich kan ontwikkelen. Aan de andere kant wordt gezegd dat iedereen zekerheden nodig heeft om tot die ontwikkeling te komen. Én dat dit een zaak is voor ons allemaal.

Ondanks dat de toespraak van Drees van vóór mijn geboorte is, vind ik ‘m nog steeds actueel en vertaalbaar naar het nu en de lokale politiek. Bijvoorbeeld op thema’s zoals wonen, werken en leven. Iedereen wil een woning, maar momenteel zijn er voor – jong en oud – te weinig woningen. Mensen willen graag nuttig zijn en meedoen in de samenleving, maar daarvoor zijn wel gemeenschappelijke – voor iedereen toegankelijke – voorzieningen nodig zoals onderwijs, jeugdhulp, thuishulp, beschut werk, kinderopvang, ondersteuning voor mantelzorgers, etc. De politiek heeft hier een belangrijke rol in. Door mij in te zetten voor de lokale afdeling als penningmeester en bestuurslid, wil ik daar graag aan meewerken.

Met vriendelijke groet,
Lex van ‘t Hof