Penningmeester

Iris Homeijer

Sinds de afdelingsvergadering van maart 2016 ben ik penningmeester van de PvdA-Amersfoort/Bunschoten. Ik ben sinds 2003 lid van de PvdA. In 2006/2007 heb ik anderhalf jaar in het bestuur gezeten, tot dit niet meer te combineren viel met werk, gezin en opleiding. In mijn huidige situatie is dit wel weer goed te doen. Ik werk 3 dagen per week als bedrijfsarts, mijn opleiding heb ik in 2014 afgerond en mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder (13 en 15).

In Nederland hebben we een verenigingsdemocratie. Het goed functioneren van de vereniging PvdA vind ik heel belangrijk. Talent en kennis worden juist dan optimaal ondersteund, zodat onze waarden in de democratie goed naar voren gebracht kunnen worden. Als penningmeester draag ik graag bij aan financieel gezonde vereniging.

Als bedrijfsarts heb ik dagelijks te maken met de maatschappelijke veranderingen op gebied van werk. Om binnen de PvdA mee te denken over arbeid ben ik lid van de werkgroep Werk van de afdeling Amersfoort/Bunschoten en van het landelijk Netwerk Kwaliteit van Arbeid. Ik vind het een plicht voor de PvdA om de komende jaren een toekomstbestendige visie te ontwikkelen op werk en sociale zekerheid.