Harun Keskin

Harun Keskin

Over Harun Keskin

[email protected]

Als sociaal-democraat zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve samenleving waarin je jezelf kunt ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Een overheid die er is voor mensen die door een moeilijke periode gaan, waarbij zij benaderd worden vanuit vertrouwen, niet vanuit wantrouwen. De juiste zorg voor hen die het nodig te hebben, zonder afhankelijk te zijn van lange wachtlijsten. Dat wil ik graag mogelijk maken met een solide financiƫle huishouding van de gemeente, waarmee een eerlijke verdeling van de middelen de menselijke maat terugbrengt.

Betaalbaar wonen moet weer bereikbaar worden. Een aangename en duurzame omgeving met veilige wegen, zonder dat het ten koste gaat van het groen in de stad. Investeren in bomen: het realiseren van een forse aanplant, daar waar er ruimte voor is.

Goed onderwijs in degelijke huisvesting. Investeren in sportaccommodaties, zodat iedereen kan werken aan een gezonde levensstijl. Cultuur moeten we allemaal van kunnen genieten, zonder dat de beoefenaars en makers onderbetaald worden.

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan zet ik graag weer in om de Partij van de Arbeid in Amersfoort weer op de kaart te zetten.