Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Grace Tanamal

Grace Tanamal

Over Grace Tanamal

ZEKER ZIJN VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

Amersfoort is een stad waarin mensen willen wonen. Als Tweede Kamerlid voor de PvdA heb ik mij de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt de tweedeling in de samenleving te bestrijden. Er gaan nog te vaak kinderen zonder ontbijt naar school. Ik wil dat iedereen de mogelijkheid heeft in een betaalbaar en goed huis te wonen in een wijk waar je elkaar kent en waar je je veilig voelt. Een wijk waar plaats is voor iedereen en waar mensen met verschillende achtergrond en herkomst, samenleven. Bruisende wijken waar bewonersinitiatieven tot stand komen met nieuwe kansen en mogelijkheden op het gebied van economie, zorg en welzijn. Daar wil ik mij samen met de Amersfoortse bewoners voor inzetten.

Grace Tanamal, lijsttrekker PvdA Amersfoort