Wijken en dorpen in Amersfoort

Wijken en dorpen in Amersfoort hebben ieder hun eigen identiteit en dynamiek. De PvdA heeft veel contacten in de wijk / het dorp en oog en oor voor wat er leeft. De inclusieve samenleving is een belangrijk uitgangspunt bij de benadering van de wijken en dorpen. Het gaat hierbij om het verminderen van eenzaamheid, het bieden van praktische ondersteuning aan kwetsbare inwoners, het bevorderen van wederkerigheid, het verbeteren van de informatievoorziening, elkaar ontmoeten en ondersteunen, het geven van ondersteuning op het gebied van opgroeien en opvoeden, het begeleiden van jongeren die zonder school of zonder werk thuis zitten, het begeleiden van kwetsbare ouderen zonder werk.

Daarnaast constateren we dat de diverse wijken en dorpen allen een eigen identiteit hebben en bepaalde problematiek kennen. In sommige wijken is de eenzaamheid groot, wonen mensen met diverse nationaliteiten en leven er vele kwetsbare mensen. In andere wijken ligt de nadruk veel meer op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. En in sommige wijken met veel jongeren is het jeugdwerk te marginaal bemenst en verdienen vrijwilligers die bijvoorbeeld als buurtvaders actief zijn bewondering en steun.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • de wijk en haar bewoners als uitgangspunt nemen om positieve veranderingen te laten plaatsvinden;
  • buurthuiskamers koesteren om de cohesie te versterken, ontmoeting in de wijk bevorderen met sport en cultuur, eenzaamheid bestrijden, actieve buurtbewoners steunen met hun initiatieven, ‘buurtbestuurt’ projecten stimuleren en onderling onbegrip bespreekbaar maken en oplossen;
  • de wijkcentra en ontmoetingsplekken in de wijken Liendert, Randenbroek Schuilenburg, Zielhorst, Hoogland en Soesterkwartier verder ondersteunen en stimuleren zodat diverse groepen hiervan gezamenlijk gebruik kunnen maken;
  • per wijk maatwerk toepassen, gezien de diversiteit van de wijken en dorpen. We zetten de bewoners in hun kracht.