Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Right to Challenge

De gemeente koopt voor de WMO (zorg)diensten in bij professionele partijen. Maar bieden zij de zorg die de inwoners willen? We willen inwonersgroepen de gelegenheid geven om zelf met een (zorg)aanbod te komen, wat beter bij hen past. Op dit moment gebeurt dit in Amersfoort en kan verbeterd worden. Het ‘right to challenge’ is in Groot Brittannië inmiddels wijdverbreid en draagt bij aan de cohesie in de buurten.

Een andere manier is het uitschrijven van een ‘challenge’ door de gemeente. Dit biedt kansen om inwoners en lokale ondernemers creatief en vernieuwend (zorg) aanbod te ontwikkelen en aan te bieden. Het doet een beroep op de creativiteit van de burgers, zet aan tot ondernemerschap en biedt kansen op het gebied van arbeid, zorg, welzijn en recreatie. Het uitschrijven van een challenge is een soort aanbesteding zonder de ingewikkelde regels en beperkingen van een formele aanbestedingsprocedure.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • right to challenge en de wijze waarop de inwoners van Amersfoort hier gebruik van kunnen maken vastleggen in spelregels en vervolgens uitvoeren;
  • dit moet samen met de inwoners van Amersfoort tot stand worden gebracht.