Kwetsbare cliënten

Kwetsbare cliënten met psychische zorg hebben recht op goede zorg in de eigen woning. Door bezuinigingen van het Rijk op de GGZ staat dit onder druk. Dat vraagt een betere en gerichtere inzet van de gemeente en andere betrokkenen zoals woningcorporaties en zorgaanbieders. De afbouw van bedden heeft geleid tot meer verwarde mensen op straat terwijl de opbouw van het ambulante werk nog niet op orde is. Het heen en weer schuiven van de rekening tussen de verschillende zorgwetten kan en mag de benodigde zorg niet in de weg staan.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • prioriteit geven aan het inrichten van ketenzorg om kwetsbare mensen te helpen;
  • de samenwerking tussen schuldhulpverlening, huisvesting, zorg, sociale zaken en andere betrokken partijen op orde hebben;
  • samen met zorgaanbieders, corporaties en wijkbewoners meer voorzieningen voor begeleid wonen creëren.