Groener Amersfoort

Een groene omgeving is gezond voor lichaam en geest. Schone lucht, een prettige groene leefomgeving en goede inrichting van de publieke ruimte is wat wij voor iedere inwoner willen. Amersfoort heeft gevarieerd groen en doelmatig groenbeheer, daar willen we niet op bezuinigen. Wij pleiten voor behoud en uitbreiding van de groene zones in de stad voor recreatie en de ‘longen’ van de stad.

Een groene omgeving vereist een integrale aanpak van onze openbare ruimte ten aanzien van tegengaan van hittestress, geluidsoverlast, wateroverlast (tezamen met waterpartners) en lichthinder. Verder stimulering van stadslandbouw, aandacht voor behoud bijen-en vogel bestand, tegengaan van houtstook en verdere verbeteringen van de luchtkwaliteit.

Park Randenbroek en de inrichting van het oude Elisabeth terrein zijn voorbeelden van hoe het kan; de gemeente pakt door en de bewoners worden gefaciliteerd in een verband van zelfbeheer van groene zones. De nieuwe Groenvisie, die in samenspraak met bewonersgroepen is gemaakt, biedt hier duidelijke handvatten voor.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • de rijksoverheid vragen maatregelen nemen om houtstook tegen te gaan om de hoeveelheid fijnstof te verminderen;
  • voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte kiezen;
  • de inrichting van open ruimten zo natuurlijk mogelijk maken en zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoners;
  • de bijzondere landschappen rondom Amersfoort behouden en versterken;
  • mogelijkheden voor recreatie in het groen in de wijk, de parken en bossen vergroten en stobben zo veel mogelijk te vervangen door het planten van nieuwe bomen;
  • geen nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen voordat bestaande terreinen gerevitaliseerd zijn;
  • elektrisch vervoer willen stimuleren.