De aantrekkelijkheid van Amersfoort

De binnenstad van Amersfoort is aantrekkelijk door de vele historische panden. Winkels zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stadswijken, de dorpscentra en de binnenstad. De detailhandel heeft het echter, door de crisis en de verschuiving naar online aankopen, moeilijk. De leegstand neemt toe, ten koste van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid. De PvdA wil samen met de regiogemeenten en marktpartijen een detailhandelsaanpak ontwikkelen om een vitale en toekomstbestendige detailhandel te behouden.

Voor de PvdA betekent het in de komende periode dat we:

  • aandacht hebben voor het onderhoud van de historische en monumentale panden;
  • een regionaal aanvalsplan willen ontwikkelen tegen leegstaand vastgoed en verrommeling van de binnensteden;
  • de betekenis van het vertrek van de detailhandel in de binnenstad onderzoeken waarbij het streven is een mix te krijgen van nieuwe en aantrekkelijke functies;
  • wonen boven winkels willen stimuleren om een levendige binnenstad te houden.