Amersfoort: een compacte stad met mooi buitengebied

De PvdA wil dat de woningen zoveel mogelijk in de huidige stad worden gebouwd. Een goed leefen milieukwaliteit horen daarbij als voldoende groen en voorzieningen in de nabijheid.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • de transformatie van leegstaande gebouwen, braakliggende terreinen ontwikkelen en waar mogelijk en passend ook hoogbouw mogelijk maken;
  • versneld doorgaan met de woningbouwontwikkeling op de Hoef bij station Schothorst, het stationsemplacement voortvarend ontwikkelen, eigenaren van leegstaande panden aanspreken tot realisatie van woningen en de kop van Isselt ontwikkelen als een woonwerkgebied nabij de binnenstad.