Van PvdA-lid naar Gemeenteraadslid namens de PvdA afdeling Amersfoort

Door Ties Ter Horst op 18 juni 2021

Tweeduizend eenentwintig is een spannend jaar voor iedereen die de ambitie heeft om in de gemeenteraad terecht te gaan komen. Het bestuur streeft naar een zo divers mogelijke lijst. Het streven is naar een top 10 van de lijst met evenveel vrouwen als mannen. Op de lijst moeten zowel jonge als oudere leden staan alsmede leden met een verschillende culturele achtergrond.

Coaching raadslidmaatschap aangeboden

Misschien overweeg je een kandidatuur voor de gemeenteraad in 2022, maar wil je meer weten over de inhoud van de functie. Of twijfel je nog of het wat voor je is. Jelle Hekman heeft ervaring als raadslid en als wethouder van de PvdA in Amersfoort en daarnaast is hij ruim 12 jaar raadsgriffier geweest. Je kunt op individuele basis in gesprek met hem gaan en eventueel coaching krijgen.

Je kan contact opnemen met hem via e-mail jellehekman@xmsnet.nl of hem bellen op 06-22783912.

Mocht je besluiten jezelf te kandideren dan vind je hieronder de belangrijke data.

Maandag 13 september 2021, voor deze datum heb jij je kandidaat gesteld als raadslid namens de PvdA Amersfoort.
Namen van leden die zich kandidaat stellen zijn in het bezit van het afdelingsbestuur. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie waarom de desbetreffende persoon zich kandidaat stelt. Je kan je motivatie brief en de hier onder genoemde documenten mailen aan de voorzitter Ties ter Horst. voorzitter@pvda-amersfoort.nl De leden die zich kandidaat stellen krijgen het conceptverkiezingsprogramma in te zien. Je kan zo voor je zelf bepalen is of je je kan conformeren aan dit programma.

Maandag 20 september 2021, de interne bereidverklaring en erecode zijn ondertekend bij het bestuur binnen.
Download hier de interne bereidverklaring en erecode. De onafhankelijke kandidaatstellingscommissie begint het proces om te komen tot een ontwerpkandidatenlijst. De afdelingsvoorzitter checkt bij het partijbureau of de kandidaat een contributieachterstand heeft.

17 november tot en met 4 december 2021
Het afdelingsbestuur geadviseerd door de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie stelt een gemotiveerde rangordening op. De beoogd nummer één heeft het recht om het afdelingsbestuur over het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst te adviseren voordat de besluitvorming hierover in het afdelingsbestuur plaatsvindt.

Uiterste datum: 6 december 2021
Het afdelingsbestuur stuurt het ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst aan de leden. Hierbij wordt bekend gemaakt hoe en voor welke datum de leden amendementen kunnen indienen op het ontwerpverkiezingsprogramma. Bij de ontwerpkandidatenlijst wordt de vastgestelde profielschets meegezonden alsmede een toelichting op de kandidaten op de ontwerpkandidatenlijst.

Uiterste datum: 20 december 2021, Afdelingsvergadering waarin:
– het verkiezingsprogramma dient te worden vastgesteld. (Wordt half november 2021 gepland)
– de kandidatenlijst wordt vastgesteld (wordt half december 2021 gepland)

Woensdag 22 december 2021
Laatste dag van registratie aanduiding

Maandag 31 januari 2022
Officiële kandidaatstelling bij de gemeentesecretarie.

Woensdag 16 maart 2022
Verkiezingen

Mocht je nog vragen hebben of met het bestuur willen overleggen naam dan gerust contact op.

Ties ter Horst

Afdelingsvoorzitter PvdA Amersfoort/Bunschoten

voorzitter@pvda-amersfoort.nl

tel. 0654915475

P/a Mesdagstraat 9

3817 CW Amersfoort

Ties Ter Horst

Ties Ter Horst

Ik ben Ties ter Horst en ben sinds 1 april 2016 lid van het bestuur van de Partij van de Arbeid afdeling Amersfoort Bunschoten. Op die datum ben ik ook lid geworden van de partij. Waarom… ik stem mijn hele leven al op de PvdA. Ik kijk niet zo zeer naar de actuele zaken en

Meer over Ties Ter Horst