19 maart 2018

Stadsdebat ‘Amersfoort studentenstad’ op 14 maart

Op woensdag 14 maart 2018 vond in het Eemhuis het Stadsdebat ‘Amersfoort Studentenstad plaats. Voor de PvdA een geslaagd debat op een prachtlocatie. Raadslid Harun Keskin als woordvoerder onderwijs van de PvdA-fractie gaf aan de jongeren mee zich niet te beperken tot alleen maar stemmen op 21 maart 2018. Hij drukte de jongeren op het hart dat zij echt invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente Amersfoort wanneer zij zich organiseren, commissievergaderingen volgen en bij raadsvergaderingen inspreken. Enkele jongeren hebben de uitgestoken hand aangepakt en Harun na het debat aangesproken. Maandagavond 19 maart bezoekt Harun de studentenvereniging om uitleg te geven over het lokaal bestuur en hoe jongeren daar invloed op kunnen uitoefenen.