22 juli 2020

Rood licht tegen huidig plan autoweg groengordel

De Partij van de Arbeid heeft het tegengeluid uit het Soesterkwartier gehoord en staat hier achter. Ook wij zijn geen voorstander van het huidige plan voor een doorgaande autoweg van de Amsterdamseweg, door de groengordel, naar het Soesterkwartier.

“De kracht van de wijk benutten voor een visie op een leefbare toekomst”- raadslid Rob Smulders

Rob Smulders is met diverse buurtbewoners in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken concludeert Rob dat de inwoners niet voldoende zijn meegenomen in de planvorming. Hij geeft in de gesprekken, maar ook op social media (zie Tweet), aan dat participatie zo spoedig mogelijk dient te worden opgezet.

Als Partij van de Arbeid Amersfoort zeggen wij  daarom “Starten voor de start”: Eerst in gesprek, dan pas plannen! Tot die tijd is er rood licht voor de huidige plannen.