PvdA steekt leraren hart onder de riem

Door Harun Keskin op 7 november 2019

Op 6 november 2019 hebben de scholen uit het basisonderwijs meegedaan aan de staking, welke van harte is ondersteund door de PvdA Amersfoort. De landelijke oproep om taartjes langs te brengen op basisscholen, heeft ook in Amersfoort navolging gekregen. In totaal zijn zeven scholen bezocht, waarna de ochtend is afgesloten met een bezoek aan de wethouder onderwijs.

PvdA-fractievoorzitter Harun Keskin, steunfractielid Annet de Raadt en bestuurslid Roel Holthuijzen vinden het belangrijk dat de leraren steun krijgen voor hun actie: “De mensen die in het onderwijs werken zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze kinderen. Zij verdienen beter en het is goed dat ze daar weer de straat voor op gaan. Het wordt tijd dat het kabinet eindelijk luistert naar de leraren, ouders en kinderen”.

Het lerarentekort groeit elke dag. Scholen zijn genoodzaakt over te gaan tot vierdaagse schoolweken en dreigen over een paar jaar kinderen pas vanaf 5 jaar aan te kunnen nemen. Er worden klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere – toch al volle – klassen en laatst werd bekend dat een school moest sluiten vanwege het lerarentekort.

De actie van PvdA Amersfoort werd gewaardeerd en er hebben goede gesprekken plaatsgevonden.

De tour ging langs De Zevensprong in Schothorst, De Zonneparel in Liendert, Aloysiuis in het Vermeerkwartier, De Kubus in het Soesterkwartier, De Vlindervallei, Sint-Joris en Michaelschool in Kruiskamp. Als afsluiting op het stadhuis werd het laatste taartje geschonken aan de wethouder Onderwijs.

Op 6 en 7 november heeft de PvdA in de Tweede Kamer, tijdens de debatten over de onderwijsbegroting wederom gepleit voor structureel meer geld voor de salarissen van leerkrachten en werkdrukverlichting in het onderwijs.

 

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin