Presentatie conceptkandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

28 november 2021

Met trots presenteren wij vandaag de conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar. De kandidaatstelingscommissie heeft een top vier samengesteld die een mix is van twee ervaren raadsleden en twee nieuwkomers.

De huidige fractie heeft twee zetels in de raad. De kandidaatstellingscommissie vertrouwt erop dat dit aantal kan groeien, maar heeft bij het samenstellen van de lijst rekening gehouden met een kleine fractie. De commissie heeft nadrukkelijk gekozen voor vernieuwing. Naast een bekende en vertrouwde nummer 1 (de lijsttrekker), een ervaren raadslid op nummer 4.

Op de plaatsen 2 en 3 staan nieuwe kandidaten. Beide partijgenoten die de commissie zeer positief verrast hebben en waar de commissie veel potentie in ziet. De top van de lijst bestaat daarmee uit mensen met een goede mix van kwaliteiten en vaardigheden, een groep mensen waarvan de commissie verwacht dat zij – in goede onderlinge samenwerking – de PvdA meer dan goed kunnen vertegenwoordigen in de Amersfoortse gemeenteraad.

Op 8 december is de Alv waar we de kandidatenlijst definitief gaan vaststellen. De lijst gaat de komende weken nog aangevuld worden.

Onderstaand stellen de kandidaten zich voor.

1.         Rob Smulders

Een authentieke en transparante manier van volksvertegenwoordiging die mensen bij elkaar brengt is waar ik voor sta. Niet het spelen van politieke spelletjes, maar staan voor fundamentele keuzes vanuit sociaal-democratisch perspectief. Ik ken de stad na 50 jaar goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners vanuit de partij beter leren kennen en samen met hen de besluitvorming voor initiatieven in hun wijk op het gebied van veiligheid, betaalbaar wonen, onderwijs, zorg, groen en leefbaarheid vormgeven. Gebiedsgericht werken is daarvoor een belangrijk instrument. Er staat op dit moment door inbreiding van zo’n 1.000 woningen per jaar veel druk op de inwoners waar dit plaats vindt, dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

Wat mij betreft gaan we met een gezonde gemeentebegroting, een energie-neutrale stad in 2030 tegemoet, waarbij klimaatadaptatie voorop staat. Zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen en staan voor een sterke regionale economie voor werkgelegenheid. Thema’s als Jeugdzorg, het nieuw te bouwen Stadhuis, Groengordel van het Soesterkwartier, ontwikkelingen rondom de Westelijke ontsluiting, autoluwe Stadsring en invulling huidige plek Gemeentehuis zijn voor ons belangrijke speerpunten om de verkiezingen mee in te gaan.

 

2.         Rachida Issaoui

Ik ben Rachida Issaoui, 47 jaar, moeder, oma, doktersassistent, student en kandidaat voor de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ik hou van schrijven, hardlopen en reizen.

Sinds 1989 heb ik me gevestigd in Amersfoort en hier woon en werk ik nog steeds met veel plezier. Werkzaam in de huisartsenzorg zag ik van dichtbij wat er voor problematiek leeft in de verschillende wijken in Amersfoort. Na jaren werkzaam te zijn in de huisartsenzorg en inmiddels student Integrale Veiligheidskunde begon ik mij steeds meer te verdiepen in maatschappelijke problematiek.

Ik geloof in de sociaal-democratische waarden. Mijn achtergrond sluit aan bij deze visie. Er moet meer gelijkheid komen tussen mensen, goed werk, betaalbare huizen, er moet zicht komen op de complexiteit van de tijd waarin we leven. Dit is iets waar we samen aan moeten werken. We moeten de hand reiken aan de zwakkeren in onze stad en de achterstandswijken leefbaarder maken.

Door mijn werk heb ik een breed netwerk in Amersfoort en ook een goed zicht op de Amersfoorters. Ik wil mij inzetten voor deze mensen en ze inspireren. Tonen dat je zelf de beschikking hebt over je eigen leven en de architect bent van jouw leven. Ik geloof in de waarden van de PvdA en wil deze waarden weerspiegelen in Amersfoort via de gemeenteraad. Ik wil graag dat de PvdA weer gaat zegevieren en ik wil de nalatenschap die mijn ouders mij hebben meegegeven doorgeven. Dit wil ik graag doen als Amersfoortse in hart en nieren.

3.         Henk Jan Wondergem

Hoi! Ik ben Henk-Jan, 27 jaar. Ik ben opgegroeid in Voorthuizen. Na mijn middelbare school ben ik in Groningen rechten gaan studeren. Daar ben ik actief geworden voor de Groninger Studentenbond om studenten rechtsbijstand te bieden tegen huisjesmelkers. Daar heb ik veel studenten kunnen helpen hun huur te verlagen of andere problemen met hun huisbaas op te lossen.

Maar ik merkte dat huisjesmelkers een structureel probleem waren, veroorzaakt door liberaal wanbeleid. Daarom ben ik daarna namens de studentenbond gaan lobbyen voor betere studentenhuisvesting, ben ik actief geworden voor de PvdA en de JS in Groningen, en heb ik daar campagne gevoerd voor de Tweede Kamer- gemeenteraadsverkiezingen. Ook heb ik me ingezet in de universiteitsraad. Dat raadswerk ging niet onverdienstelijk: zo hebben we vijf miljoen structureel kunnen vrijmaken voor extra docenten en hebben we een branch-campus in China kunnen tegenhouden.

Nadat ik Groningen achter me heb gelaten heb ik mijn master rechtsfilosofie in Leiden gehaald om daarna aan de slag te gaan als Rijkstrainee. Daar werk ik nu bij het ministerie SZW, waar ik werk aan een broodnodig nieuw pensioenstelsel. Toen ik de kans zag me te kandideren voor de gemeenteraad voor Amersfoort vond ik dat een hele goede kans om mij in te zetten om deze stad een stukje sterker en socialer te maken, zodat iedereen hier fijn kan wonen en leven.

4.         Harun Keskin

Als sociaal-democraat zet ik mij in voor gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve samenleving waarin je jezelf kunt ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Een overheid die er is voor mensen die door een moeilijke periode gaan, waarbij zij benaderd worden vanuit vertrouwen, niet vanuit wantrouwen. De juiste zorg voor hen die het nodig te hebben, zonder afhankelijk te zijn van lange wachtlijsten. Dat wil ik graag mogelijk maken met een solide financiële huishouding van de gemeente, waarmee een eerlijke verdeling van de middelen de menselijke maat terugbrengt.

Betaalbaar wonen moet weer bereikbaar worden. Een aangename en duurzame omgeving met veilige wegen, zonder dat het ten koste gaat van het groen in de stad. Investeren in bomen: het realiseren van een forse aanplant, daar waar er ruimte voor is.

Goed onderwijs in degelijke huisvesting. Investeren in sportaccommodaties, zodat iedereen kan werken aan een gezonde levensstijl. Cultuur moeten we allemaal van kunnen genieten, zonder dat de beoefenaars en makers onderbetaald worden.

De kennis en ervaring die ik heb opgedaan zet ik graag weer in om de Partij van de Arbeid in Amersfoort weer op de kaart te zetten.

5.         Ineke Pongers

Ik ben Ineke Pongers. Sinds 1988 woon ik in Amersfoort, vanaf 1995 in Hooglanderveen en ik ben de trotse moeder van 3 dochters. Ik heb een uitdagende baan als toezichthouder bij de Reclassering Justitiële Verslavingszorg in Amsterdam en daardoor veel kennis op het gebied van het veiligheidsdomein en de justitiële keten. Ook ben ik door mijn functie in de Zorg goed op de hoogte van de dilemma’s en uitdagingen in het Sociaal Domein. Een van mijn drijfveren is om op te komen voor de kwetsbaren in onze samenleving.

Tussen 2010 en 2014 was ik raadslid voor het CDA. In de loop van de tijd realiseerde ik mij dat mijn waarden en gedachtengoed beter aansluiten bij de PvdA.

Naast de controlerende taak als raadslid wil ik ijveren voor maatwerk op het gebied van bijv. duurzaamheid, sociaal domein en wonen en wil daarbij oog en oor zijn voor de inwoners zonder hen onrealistische doelen voor te spiegelen.

Ik maak dankbaar gebruik van mijn jarenlange ervaring bij de Belangenvereniging Hooglanderveen, waar ik diverse keren in de picture stond vanwege alle commotie rondom de realisatie van de wijk Vathorst.

Ik ben een realistische socialist; niet alles is haalbaar en betaalbaar. Ik laat mij leiden bij de politieke keuzes vanuit principes als gelijkwaardigheid, leefbaarheid en welzijn voor mens en dier!

6.         Quincy van den Berg

Elke inwoner van Amersfoort gun ik een veilige (woon)omgeving waar je je thuis voelt. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik ben Quincy van den Berg (27) en woon nu ongeveer vier jaar in Amersfoort. Ik ben in Amersfoort komen wonen tijdens mijn studie Integrale Veiligheidskunde. Sinds de middelbare school ben ik betrokken bij medezeggenschap. Bijvoorbeeld als voorzitter van de Jongerenraad (in Ermelo), ook tijdens mijn studie en werk. Als kandidaat van de Partij van de Arbeid wil ik mij inzetten voor u en andere inwoners van Amersfoort.

Onderwerpen die ik belangrijk vind, omdat ik deze iedereen in Amersfoort gun, zijn: Een veilige (woon)omgeving waar je je thuis voelt. Goede zorg voor ouderen, voor kinderen en jongeren een zorgzame opvoeding. Goed onderwijs dat je in staat stelt om van je capaciteiten gebruik te maken. Voldoende inkomen. Toegang tot kunst, cultuur en media om te leren van elkaar, het verleden en om de wereld te ontdekken. Niet alleen voor nu, niet alleen voor de huidige inwoners van Amersfoort. Ook voor in de toekomst, ook voor de toekomstige inwoners.

7.         Jan-Herman Koller

Hallo, ik ben Jan-Herman Koller en ben kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022.

Als geboren en getogen Amersfoorter heb ik onze mooie stad zien groeien van een randgemeente naar een grote stad die impact heeft in de regio. Met wortels in het oude deel van de stad, kijk ik uit naar de nieuwe ontwikkelingen. Waarbij ik blijf vragen: Waarom vindt men het nodig, welk doel wil men bereiken, wat heeft men nodig?

De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor ontmoetingsplekken in het Soesterkwartier, daar woon ik inmiddels 22 jaar. Wat ik daar ervaren heb is ook op andere plekken toe te passen. Ook stedelijke overleggen over ontmoetingen heb ik vaak bij mogen wonen. Waar ik gaten zag of bezorgde burgers sprak heb ik dit bij de fractie neer kunnen leggen. Hoewel ik graag zelf de handen uit de mouwen steek, trek ik graag met de nieuwe fractie op om de menselijke maat in Amersfoort terug te krijgen.

Deze introductie is te kort om alles te schrijven wat ik wil zeggen. Daarom ga ik graag met u in gesprek om meer te vertellen.

8.         Bert Veenstra

Mijn motivatie voor het raadslidmaatschap is mijn onophoudelijke inzet voor rechtvaardigheid in onze samenleving en de strijd tegen ongelijkheid. Ik wil bijdragen aan een PvdA die weer leidend kan zijn in de lokale Amersfoortse politiek. Samen met u de idealen van de PvdA realiseren, met ons mooie programma waarin de menselijke maat voorop staat.

Ik ben een persoon met empathisch vermogen, activistisch, pragmatisch en resultaatgericht. Ik stel mijn verbindend vermogen en mijn drive ter beschikking aan de PvdA om aan de slag te gaan in de gemeenteraad van Amersfoort. Met PvdA richten we ons op vooruitgang voor álle Amersfoorters. Zeker naar hen die nog niet hebben kunnen profiteren van het herstel van de crisis van 2008 en nu opnieuw getroffen worden door de coronacrisis.

Als gemeenteraadslid wil ik onderstaande onderwerpen aanpakken:

  • Bestaansonzekerheid
  • Werk & inkomen
  • Armoede/schulden
  • Ongelijke kansen
  • Zorg/welzijn
  • Wonen/huren

Ik ben een waarden gedreven politicus, een ‘oud’ Ombudsman, een sociaaldemocraat met een warm hart en een koel hoofd. Gecombineerd met een sterke focus op de sociaaldemocratische waarden en oplossingen voor een solide verzorgingsstaat waarin iedereen meetelt en meedoet.

9.         Jamal Malik

Ik ben Jamal Malik, woonachtig in Amersfoort sinds 2002. Getrouwd en heb 4 prachtig kinderen. Ik heb een brede achtergrond als het gaat om onderwijs dat ik heb gevolgd, van certificaat assistent automonteur van ROC Oost Nederland in Enschede tot aan mijn afstuderen als master in culturele antropologie universiteit van Utrecht.

Mijn werkervaring is ook net zo breed als mijn opleiding. Ik begon als schoonmaker tot nu als zelfstandig ondernemer sinds 2011. Ik ken zowel lokale politiek als landelijke in het algemeen. Dat wil zeggen, ik weet hoe het gaat met de politiek en help al jaren de PvdA waar ik kan, zoals campagne voeren maar niet inhoudelijk. Daarnaast heb ik gewerkt als vrijwillig jongerenwerker, in de Adviesraad Sociaal Domein, voor kleurrijk Amersfoort, voor bondgenoten Amersfoort (Politie, gemeente en sleutelfiguren), als hardlooptrainer bij Altis en materiaalbeheerder.

Ik heb besloten om mee te doen met lokale politiek, omdat ik graag zelf wil meepraten over de mooie Keistad van ons allen. Ik wil ook graag verandering zien, zoals zeggen wat je gaat doen en doen wat je hebt gezegd. Kortom politiek van belofte en optimisme. Bij mij gaat het om idealisme waar de PvdA voor staat zoals, bestaanszekerheid, inkomen, onderdak, onderwijs, gezondheid. Alles begint met zekerheid en dat is wat mij betreft waar PvdA voor staat en daar ga ik voor strijden.