Passend onderwijsbeleid: Verbind zorg en onderwijs

Door Quincy van den Berg op 28 februari 2022

Ik gun elke inwoner van Amersfoort dezelfde kansen die ik heb en heb gehad. Een veilige (woon)omgeving waar je je thuis voelt. Goede zorg voor ouderen, voor kinderen en jongeren een zorgzame opvoeding. Goed onderwijs dat je in staat stelt om van je capaciteiten gebruik te maken.

Onderwijs is ontzettend belangrijk. Niet voor niets is dit een kinderrecht. Denk aan twee basisvakken: taal en rekenen. Taal, om met medeleerlingen en buurtbewoners in gesprek te gaan. Rekenen, om uit te rekenen wat een zorgverzekering of telefoonabonnement kost.

Onderwijs is ook zoveel meer. Het betekent omgang met leeftijdsgenoten, bij vervolgopleidingen omgang met leeftijdsgenoten & deskundigen in spé uit hetzelfde vakgebied.

In sommige gevallen lukt het ondanks de aanwezigheid van goede leerkrachten, medeleerlingen en familie toch niet om jezelf goed te ontwikkelen. Je kan in de knel zitten met jezelf, of problemen ondervinden in de thuissituatie. Op zo een moment is een steuntje in de rug van iemand die jou kan helpen fijn. Als je deze steun niet tijdig genoeg kunt krijgen stapelen de problemen zich op, wat kan leiden tot een hulpvraag aan een professional.

Helaas bestaan er om verschillende redenen achterstanden. Deze achterstanden hebben invloed op het welbevinden van leerlingen. Daarom moeten wij deze aanpakken met passend onderwijsbeleid! Ik ben dan ook ontzettend blij met ons verkiezingsprogramma:

“De gemeente moet via het passend onderwijsbeleid steun bieden aan basisscholen, niet om meer kinderen door te verwijzen naar specialistische jeugdzorg, maar door al binnen het onderwijs een deel van de zorg uit te voeren. Hierbij moeten we ons er wel van bewust zijn dat we het onderwijs niet kunnen overvragen, dus het kan goed betekenen dat voor passend onderwijs ook extra menskracht nodig is. Scholen krijgen hiervoor een budget vanuit het landelijke beleid.”

Zelf heb ik dit ook ervaren. Ik was redelijk dwars en behaalde niet de beste cijfers. Tot er een leraar mij wist te raken en mij op weg hielp. “Ga voor goud” was zijn credo, dit hielp mij om ervoor te gaan.  Dankzij zijn steun, die van mijn familie en vrienden/medeleerlingen heb ik uiteindelijk mijn havodiploma behaald. Daarom pleit ik voor goed onderwijs, goed onderwijs dat je in staat stelt om van je capaciteiten gebruik te maken.

Onderwijs en zorg moeten verbonden worden via passend onderwijsbeleid. Wat mij betreft moet dit ook verbonden worden met toegang tot kunst, cultuur en media om van elkaar te leren en de wereld te ontdekken. Niet alleen voor nu, niet alleen voor de huidige inwoners van Amersfoort. Ook voor in de toekomst, ook voor de toekomstige inwoners.

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg

Elke inwoner van Amersfoort gun ik een veilige (woon)omgeving waar je je thuis voelt. Naast mijn werk als business consultant zet ik mij daarom in als fractiemedewerker en campagnecoördinator voor de Partij van de Arbeid in Amersfoort. Samen met de fractie wil ik mij inzetten voor u en andere inwoners van Amersfoort. Ik ben Quincy

Meer over Quincy van den Berg

Waar ben je naar op zoek?