Door Harun Keskin op 12 juni 2020

Harun beantwoordt vragen over schriftelijke vragen

Enkele dagen geleden stelde fractievoorzitter Harun Keskin schriftelijke vragen aan het college over gelijke kansen voor jongeren. (Klik)

Nu beantwoordt Harun zelf vragen, interview vragen gesteld door Rob Lampe van Amersfoort Gezien. Zie onderstaand voor het interview:

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin