Door Harun Keskin op 15 juli 2020

Een solide begroting, een sterke democratie en een duurzame samenleving

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces benadrukt fractievoorzitter het belang van een solide begroting, een sterke democratie en een duurzame samenleving.

Uitgeschreven tekst:
De PvdA staat voor een solide begroting, waarbij we rekening houden met de risico’s en de problemen niet voor ons uit schuiven. Het Rijk heeft ons extra geld gegeven voor het Sociaal Domein en dat moeten we ook in de betreffende reserve houden, zodat het beschikbaar blijft voor de Zorg, Werk en Inkomen. Naast voldoende weerstandsvermogen is het belangrijk dat we ook voor de periode na dit Raadstermijn, een sluitende begroting samenstellen.

Om de democratie recht te doen, zullen de Amersfoortse burgers en haar vertegenwoordiging in de Raad goed geïnformeerd moeten blijven. Dat betekent tijdige en duidelijke communicatie richting de stad en de Raad. Bekendmakingen van plannen, zullen gepubliceerd moeten blijven worden in de lokale media, als daar nog geen goed alternatief voor is. De onderzoeken van de Rekenkamer, waarmee de Raad goed in stelling wordt gebracht, zullen we structureel moeten financieren.

Naast bovengenoemde punten, zullen wij ook een voorstel indienen om energiecoaches in te zetten voor huurders. Duurzaamheidsmaatregelen heeft een verhoging van de huur als gevolg, maar betaalt zich terug in een lager energieverbruik, waar de hele samenleving profijt van heeft.

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin