29 juli 2020

College beantwoordt vragen corona cijfers

Het college heeft vandaag antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van Rob Smulders omtrent Amersfoortse corona cijfers. Als PvdA maken wij ons zorgen over de zeer nabije toekomst als het gaat om de lokale en landelijke berichtgevingen inzake toenemende corona besmettingen. Het college geeft aan dat het aantal besmettingen in Amersfoort in verhouding ligt met het totale regiobeeld. Amersfoort blijft qua voorlichting het landelijke beleid volgen. Op korte termijn wil het college wel extra bewustzijn creëren op drukke punten zoals in de horeca en het kernwinkelgebied.

Het college schrijft dat er vanaf 1 juli 2020 tot en met 27 juli 35 besmettingen met corona in Amersfoort zijn bijgekomen. Omgerekend naar 100.000 inwoners geeft dit 22 besmettingen per 100.000. Dit is in verhouding met het totale regiobeeld. Die komt op dit moment uit op 21 besmettingen per 100.000 inwoners. Deze cijfers zijn afkomstig van de GGD en volgens het college daarom betrouwbaar te noemen. De grootste onzekerheid zit in de vraag of iedereen met klachten zich laat testen.

Rob Smulders vroeg in zijn  schriftelijke vragen ook welke instrumenten Amersfoort in kan zetten op het gebied van voorlichting. Goede voorlichting kan bijdragen aan het verminderen van besmetting, zonder goede voorlichting kunnen de besmettingscijfers oplopen.  In het meest donkere scenario betekent dat wederom de sluiting van bedrijven. De roep om meer gerichte voorlichting is bij het college bekend.

Het college geeft aan dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op korte termijn actief aan de slag gaat met publieksinformatie en een campagne. Het doel hiervan is het vergroten van het bewustzijn van het coronavirus en de risico’s hiervan. Daarin is specifiek ook aandacht voor bepaalde doelgroepen, waaronder de jeugd. De gemeente bekijkt op dit moment of ze op korte termijn (augustus/september) op drukke punten zoals het kernwinkelgebied en de horeca extra bewustzijn kan creëren

Klik hier voor het collegebericht beantwoording schriftelijke vragen Rob Smulders