Annet de Raadt treedt terug als buitengewoon raadslid Partij van de Arbeid

Door Harun Keskin op 25 augustus 2021

Het raadslidmaatschap is een verdienstelijke functie waarin je op een bijzondere manier iets voor je stad kunt betekenen. In de meeste gevallen wordt dit gecombineerd met een full time werk en/of de zorg voor het gezin, wat een enorme uitdaging kan zijn. Helaas heeft Annet de Raadt moeten concluderen dat haar steunfractielidmaatschap, de komende tijd niet meer is te combineren met haar gezin en werk. Zij heeft daarom besloten haar functie neer te leggen.

Namens de PvdA-fractie kan ik melden dat wij dit ten zeerste betreuren, daar wij Annet hebben weten te waarderen als een waardevolle collega, waarmee het prettig samenwerken is. Zij heeft zich in de afgelopen drie jaar met verve ingezet in het Sociaal Domein. Wij hopen daarom dan ook, dat zij in de toekomst terug zal keren en wederom van waarde zal zijn voor de partij en de sociaaldemocratie.

– Harun Keskin
Fractievoorzitter PvdA
Gemeente Amersfoort

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin