Rachida blij met aangenomen voorstel: Aanpak ondermijning

14 juli 2023

Voorstel om ondermijning aan te pakken aangenomen

Het voorstel “Een nieuwe koers in de aanpak van ondermijning” is gisteren door alle politieke partijen aangenomen in de gemeenteraadsvergadering. Raadslid Rachida Issaoui is hier blij mee!

Ondermijning betekent dat de georganiseerde criminaliteit doordringt in de legale samenleving. Dit is slecht voor de maatschappij. Het kan ook doordringen in het openbaar bestuur, dit is slecht voor het vertrouwen dat de samenleving in het openbaar bestuur heeft. Rachida zet zich daarom hard in voor een veilige stad en het tegengaan van ondermijning.

Voldoende middelen om ondermijning aan te pakken zijn belangrijk. Rachida werd eerder al geciteerd in het Algemeen Dagblad (klik):

“Het is fijn dat het onderwerp nu leeft, want er is echt veel aan de hand. Onze burgerva­der moet de middelen krijgen om de stad veilig te maken”.

Standpunt PvdA

Zoals we zien bij ondermijning worden gewone mensen meegetrokken in criminele activiteiten.  Criminelen gebruiken andere mensen om hun activiteiten uit te voeren. Denk aan ‘katvangers’ die overgehaald worden om hun betaalrekening beschikbaar te stellen of mensen die worden verleid een wietkwekerij te beginnen op hun zolder. Mensen in een kwetsbare positie zijn relatief vaak het doelwit van criminelen. Het is verleidelijk om ‘ja te zeggen, maar als je eenmaal vast zit aan een crimineel contact, kom je er heel moeilijk weer vanaf. Soms gaat het van kwaad tot erger. De PvdA wil dat de gemeente harder optreedt tegen deze vorm van criminaliteit en ook preventief optreedt. Wij steunen beleid dat hierop gericht is.

Schriftelijke vragen explosies

De explosies in Amersfoort van afgelopen zijn gevaarlijk en crimineel. Daarom zijn hier ook schriftelijke vragen over gesteld.

“De aantallen explosies bij woningen is een zorgelijke ontwikkeling. Het zet de veiligheid in Amersfoort onder druk. De fractie van de PvdA Amersfoort krijgt graag meer inzicht in de oorzaken van dit grove geweld en mogelijke verbanden tussen de aanslagen. PvdA Amersfoort heeft er begrip voor dat openheid van zaken door de lopende onderzoeken nog lastig kan zijn, maar benadrukt tegelijkertijd dat het wel cruciaal is dat het stadsbestuur op de hoogte wordt gesteld uit welke hoek dit geweld afkomstig is. ”

In het antwoord op de schriftelijke vragen staat dat er onderzoek gedaan wordt naar het motief achter de explosies. De politie geeft aan dat de explosies vaak uitgevoerd worden door jongeren, omdat het een makkelijke manier is om geld te verdienen. De reden dat deze opdracht wordt gegeven is omdat er een crimineel conflict bestaat, vaak door drugs.

De PvdA is bezorgd dat jongeren betrokken zijn bij drugscriminaliteit. Daarom werd er ook gevraagd wat de gemeente op dit moment doet om de jeugd te beschermen tegen drugscriminaliteit. Ook werd gevraagd hoe ouders worden ondersteund waarbij hun kind dreigt af te glijden naar de criminaliteit.

In het antwoord van de gemeente wordt verteld dat er vanuit het sociaal domein ingezet wordt op het voorkomen van verslaving onder jongeren. Hieronder valt ook een drugsverslaving. Ouders en jongeren kunnen hulp aanvragen bij de gemeente. De gemeente kijkt op dit moment of er een speciale aanpak kan komen voor jeugd die dreigt af te glijden naar de criminaliteit. Er is in ieder geval begonnen met twee maatregelen. Per 1 juni 2023 is er een projectleider gestart die zich bezig houdt met het voorkomen dat mensen criminele actief worden. Ook zijn er per 1 mei 2023 twee coaches aangesteld om jongeren te helpen om op het rechte pad te blijven. Zij worden door de coaches geholpen om zich op school of werk te richten.

PvdA blijft zich inzetten

Niet alleen dit jaar is veiligheid een belangrijk thema voor de PvdA.

Vorig jaar tijdens de meerjarenbegroting vroegen wij hoeveel ambtenaren er beschikbaar waren om ondermijning aan te pakken. Hoeveel panden er gesloten werden doordat er criminele activiteiten plaatsvonden (uitvoering van de Wet Bibob).

Voor velen is veiligheid een vanzelfsprekend onderwerp, juist daardoor wordt er soms aan voorbij gegaan. De PvdA blijft zich inzetten voor een veilige, groene en sociale stad.

Waar ben je naar op zoek?