1 november 2022

De menselijke maat voor een beter en socialer Amersfoort

Fractievoorzitter Rob Smulders spreekt tijdens het debat over de meerjarenbegroting het onderstaande statement uit: “De menselijke maat voor een beter en socialer Amersfoort“.

Dit moment wordt ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, het politieke moment om te discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode hebben gepresenteerd aan de gemeente(raad).

Wil je meekijken? Dat kan via YouTube of via de website van Gemeente Amersfoort.


Ja de meerjaren begroting 2023-2026…het is vaak moeilijk vooruit kijken..

Ik denk dat we allemaal, ook als Partij van de Arbeid, proberen te managen wat er ons in de toekomst te wachten staat, en zeker te stellen in financieel opzicht en in het opzicht van welzijn. Het is dan ook niet vreemd dat er nog losse eindjes zitten in de begroting naar de toekomst toe, namelijk een oplopend tekort dat nu niet gedekt is.

We kennen allemaal nog wel het 5 jaren plan voor de economie van de Sovjet-Unie. Laten wij daar in de actualiteit met Oekraïne, ook voelbaar in Amersfoort, maar geen voorbeeld aan nemen.

Maar… laten we ook zeker geen voorbeeld nemen aan het vrije markt denken, wat je na Rutte 4 ook wel het tijdperk Pragmacratie kunt noemen. Ik heb de term Pragmacratie vanochtend nog, bij een congres 100 jaar kinderrechter, met Prinses Laurentien en Hans Boutellier, mogen leren kennen. Ik geloof dat onze voorzitter er vanmiddag ook nog bij aanwezig was?

De term Pragmacratie houdt in dat ruim baan gegeven wordt aan het marktdenken in een technocratisch systeem, zonder een duidelijk verhaal naar de toekomst toe. Mensen keren zich af van een overheid die er niet echt voor hen is. Wij vragen ons als PvdA af waar de menselijke maat gebleven is. Kunnen de mensen zich nog herkennen in de zaken waar wij allen voor moeten staan? Tot zover even mijn introductie voorzitter om hier waakzaam voor te zijn.

De PvdA ziet veel op de samenleving en de gemeente afkomen, onzekere tijden over energiekosten, inflatie, ondermijning met gevolgen voor onze veiligheid, klimaatverandering, kansenongelijkheid, stille armoede, een tekort aan woningen, de zorg en jeugdzorg en een oorlog vlakbij. De PvdA wil problemen aanpakken en niet vooruit schuiven. Aandacht voor elkaar, de menselijke maat terug, niet uitgaan van wanvertrouwen.

Dat zijn voor de PvdA pijlers om op te bouwen, voor nu en de toekomst!

In een tijd als deze gaan we uit van 118 miljoen voor een nieuw Stadhuis, De PvdA zegt nu al, het zal er zeker niet bij blijven…De rekensom is nu dat het per jaar niet meer moet gaan kosten dan het huidige…ook dat lijkt ons gewoonweg niet haalbaar. Het oude is weliswaar afgeschreven, maar waar gebruiken we het Stadhuis ook al weer voor? Vooral een goede kantoorfunctie voor ambtenaren en een publiek deel voor inwoners, dat vanwege verdere digitalisering steeds minder zal gaan worden. Ja politici komen er ook, maar lang zo vaak niet.

Betaalbaar bouwen voor ouderen (met geïntegreerde zorg) en jongeren heeft onze prioriteit.

Voldoende mogelijkheid tot bewegen voor iedereen in een klimaatbestendige stad. Zo voorkom je veel zorgvragen in de toekomst. Zorgen voor een goede bezetting van de sportaccommodaties, Cultuur bereikbaar houden voor grotere groepen, diversiteit staat daarbij voorop.

In onze bijdrage ten aanzien van moties vragen wij om een revolverend klimaatfonds om versnelling te krijgen naar klimaat maatregelen in Amersfoort voor woningen en bedrijven. Kost dat iets, ja, 20 miljoen naar voorbeeld van Tilburg. Drukt het op de begroting, eigenlijk nauwelijks.

Verder vraagt de PvdA zich af, in de begroting lezen wij het niet, of 35% sociale huur ook echt meetbaar wordt uitgevoerd. We hebben nog steeds enorme wachtlijsten en woningtekorten voor mensen met een smalle beurs.

Ook maken we ons zorgen over de jeugdoverlast in verschillende wijken, laten we nou eens goed uitzoeken wat daar de oorzaken van zijn. Vandaar deze moties.

Tot slot:

De menselijke maat moet terug in de Zorg, in het Onderwijs, in de Sport, in de Cultuur, betaalbaar wonen, de Infrastructuur en het Groen. Willen we dat niet allemaal?  Daarom zetten we in op een solide begroting waar uitgaven inzitten voor kwetsbare groepen en mensen met meer kansen voor de toekomst.

Tot zover de bijdrage van de Partij van de Arbeid.”

Waar ben je naar op zoek?