Algemene beschouwingen 2018 PvdA Amersfoort.

Door Rob Smulders op 30 oktober 2018

Voorzitter, college en raadsleden.

Welke koers gaan we varen in 2019 en de aankomende jaren in Amersfoort? Dat is voor vanavond en volgende week, als we de besluiten nemen, de vraag?

Daarom heeft de PvdA een flink aantal vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de begroting, het kostte u wat tijd, maar erg bedankt voor uw antwoorden.   

Een aantal moties hebben wij naar aanleiding hiervan gemaakt. U heeft er ongetwijfeld kennis van genomen, we bespreken ze graag vanavond graag met de raad en college.

Wat valt ons op aan de begroting?

Het gaat financieel gezien niet slecht in Amersfoort.

Zorgen over de financiën blijven wel bestaan voor de aankomende jaren, maar voor nu lijkt alles redelijk in balans. 

Dat is mooi! Dat is precies wat de PvdA wil, een sluitende begroting met inkomsten vanuit het rijk en vanuit onze eigen inwoners en bedrijven. Wel moeten de uitgaven in het belang zijn van iedereen, met de nadruk op Iedereen…

Er is geld voor de inrichting van de stad, onze wijken en dorpen. Voor wonen, het sociaal domein, economie en duurzaamheid. En er is geld voor onderwijs, sport en extra geld voor cultuur.

De vraag is alleen, is het wel voldoende en waar liggen onze prioriteiten en welke keuzes maken we voor volgend jaar en de jaren erna? 

De PvdA schrijft in haar verkiezingsprogramma dat we ons grote zorgen maken over de tweedeling in onze samenleving, en dat betreft echt niet alleen meer het inkomen:

Heb ik dadelijk wel een woning? Wat kost dadelijk mijn zorg, krijg ik die zorg dan ook wel? Heb ik dadelijk wel werk, ook als ik een beperking heb? Kan ik mijn opleiding wel betalen? Kan ik wel meedoen met dat leuke festival in de stad. Of misschien wat geld uitgeven op de kermis? Een keer naar de bioscoop gaan met vrienden? Kan ik wel lid worden van de bibliotheek of een sportclub? Kan ik mijn steentje bijdragen aan duurzaamheid, hoe dan? Kan ik als oudere meedoen, overal komen en mensen ontmoeten? 

Het lijkt voor velen allemaal zo vanzelfsprekend, maar de werkelijkheid is voor sommigen echt anders. 

Er is ook echte armoede, zelfs stille armoede, in onze stad. En er zijn mensen die misschien zelfs wel op straat moeten slapen. Ook schoolgaande kinderen die niet ontbeten hebben of geen lunch mee hebben gekregen van hun ouders. Ouderen die soms eenzaam zijn, niet mobiel en moeilijk mee kunnen doen met activiteiten. 

We kunnen er bepaald niet trots op zijn als we ook hier niet echt iets mee doen!

Tegelijkertijd willen we allemaal iets met de verduurzaming van de stad, en ook willen we iets doen aan ons klimaatprobleem. (Een breed raadsakkoord over duurzaamheid is in de maak, dat is positief). De binnenstad aantrekkelijker maken voor het publiek, met een autoluwe binnenstad. We hebben een mooi zwembad, bibliotheek, musea, theaters, Scholen in de Kunst en mooie sport accommodaties. Daar is de PvdA allemaal trots op.

Minder trots zijn we over de burgerparticipatie, ‘Starten voor de start’, oa. voor de inrichting van het Stationsplein wordt daar nu mee gewerkt, zien wij als instrument om bewoners met hun ideeën te kunnen komen voordat er plannen vanuit de gemeente liggen. Verder vindt de PvdA de verdere uitrol van gebiedsgericht werken van belang om initiatieven vanuit de wijken te kunnen ondersteunen. Evenals de Right to Challenge. 

Wij hebben, zoals ik aan het begin al zei, in het kader van de begroting 2019 een 6 tal moties ingediend. De een kost geld de ander vraagt om onderzoek:

De wachtlijsten voor sociale huur moeten zsm korter worden, Daartoe hebben we een motie ingediend die vraagt om meer woningen te bouwen op korte termijn, dus versnelling brengen in de bouw. Ook andere partijen als CDA, SP en GroenLinks hebben over dit onderwerp moties ingediend, uiteraard kunnen we kijken waar we ze mogelijk kunnen samenvoegen.

De jeugdzorg dreigt een molensteen te worden qua betaalbaarheid!                 In een motie vragen wij het college de jeugdzorg betaalbaar te houden voor degenen die een zorgvraag hebben. En te onderzoeken of via een ‘schoolzorgondersteuner’ samen met school en ouders, de opvoedvragen, die dus niet zorg gerelateerd zijn, kunnen worden behandeld. 

Er bestaan verschillende regelingen om geld te lenen mbt duurzaamheidsmaatregelen voor woningbezitters en bedrijven. Dit zou een enorme versnelling kunnen brengen in de gedachte in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn, maar is men hiervan voldoende op de hoogte? Wij vragen er aandacht voor in een motie, recent toegevoegd.

Veel jongeren hebben schulden, met alle gevolgen van dien. Weten we eigenlijk precies hoeveel dat er zijn? Hoe kunnen we dit het beste voorkomen en gaan oplossen? De PvdA vraagt via een motie aandacht voor deze schuldenproblematiek.

Voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting is de PvdA van mening dat er onvoldoende groencompensatie wordt toegepast. 3.000 Bomen worden er nu gecompenseerd, dat moet minstens 25% meer worden. Graag uw steun daarvoor.

Via een motie vragen wij aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking die nu niet meer een plek krijgen bij het RWA, 20% zit thuis. Wij hebben als raadsleden recentelijk het RWA bezocht en hebben kunnen zien en horen waar de problemen liggen. Graag uw reactie.

Tot zover de bijdrage van de PvdA, bedankt voorzitter.

Rob Smulders

 

Rob Smulders

Rob Smulders

Een authentieke en transparante manier van volksvertegenwoordiging die mensen bij elkaar brengt is waar ik voor sta. Niet het spelen van politieke spelletjes, maar staan voor fundamentele keuzes vanuit sociaal-democratisch perspectief. Ik ken de stad na 50 jaar goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en een eigen identiteit hebben.

Meer over Rob Smulders

Blijf op de hoogte

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe update via e-mail

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.