Door Rob Smulders op 10 oktober 2019

Urgenties in de huisvestingsverordening, peiling van de raad 8 oktober 2019

Amersfoort is een stad waarin iedereen prettig moet kunnen wonen en leven. De druk op de Amersfoortse woningmarkt is hoog. Er is er een grote vraag naar sociale huurwoningen woningen van cliënten die uitstromen vanuit een zorg- of opvanginstelling en andere urgent woningzoekenden. Omdat het woningaanbod beperkt is, kijken we opnieuw naar de verdeling van woningen tussen de reguliere woningzoekenden en de woningzoekenden die we met voorrang willen huisvesten. Daartoe wil het college het urgentiesysteem, een nadere specificering van de reikwijdte van urgentieverklaringen en de urgente doelgroepen nader beschrijven in de huisvestingsverordening.

Daartoe doet wethouder Tiggelaar een voorstel om de urgentieregels van toewijzing aan te passen. De meeste punten van het voorstel kunnen wij vanuit onze sociaal democratische gedachte mee leven. Echter ten aanzien van de wijziging dat iemand met urgentie niet of zeer beperkt mag weigeren vinden wij niet kloppen. De reguliere woningzoekende mag namelijk wel eindeloos weigeren. Wat ons betreft zou juist daar zeker een aanpassing in mogen plaatsvinden, bijvoorbeeld na drie keer weigeren volgt verplichte toewijzing.

In ons politieke café over wonen in de Amerena is naar voren gekomen dat oa corporaties veel energie steken in de woningweigeraars en dat dit eindeloos mag. Een aanpassing daarin is wenselijk.

 

Wil je het hele voorstel van de wethouder terug lezen, klik hier

Rob Smulders

Rob Smulders

ZEKER ZIJN VAN EEN VERBONDEN SAMENLEVING Als raadslid hecht ik aan een authentieke en transparante manier van besturen, die mensen bij elkaar brengt. Ik ken de stad inmiddels goed en ik weet hoe de wijken en buurten van elkaar verschillen en allemaal een eigen identiteit hebben. Ik wil de Amersfoortse wijk- en dorpsbewoners nog beter

Meer over Rob Smulders