Door Harun Keskin op 12 juli 2021

Statement Harun Keskin

Voor ons ligt ter behandeling de Jaarrekening en de Kadernota, waarmee we het politieke seizoen afronden en het zomerreces in gaan. De laatste van deze Raadstermijn welke afloopt in maart 2022 en zich heeft gekenmerkt door veel uitgaven, waarbij de grootste ambities niet zijn waargemaakt, maar ondertussen zijn de reserves wel uitgehold.

Verantwoord is dat niet te noemen, aangezien de opvolger van dit College wordt opgezadeld met een minimum aan weerstandsvermogen bij een maximum aan risico’s in deze tijden van de pandemie.
Dat is niet wat Amersfoort verdiend wanneer het aankomt op het beheer van de financiën.
Dat is ook niet wat de Amersfoorters verdienen die de sociale kaart in Amersfoort kleur geven.

Wat Amersfoort volgens de PvdA-fractie wel verdiend is het stellen van de juiste prioriteiten en het maken van weloverwogen keuzes.

1. Investeren in Mobiliteit binnen het gestelde budget en op de juiste plek, daar waar er ook daadwerkelijk sprake is van opstoppingen, waar tevens rekening wordt gehouden met de mening van participerende burgers.

2. Woningbouw met aandacht voor de midden- en sociale huur, om de tekorten op te lossen. Betaalbare woningen voor starters die er ook in gaan wonen, niet voor speculanten die gebaat zijn bij schaarste. Inbreiding waar het kan, zonder dat de leefomgeving van de omwonenden wordt aangetast.

3. Duurzaam zoals het bedoeld is, met verantwoorde zonnepanelen, windmolens op de juiste plek en de juiste afstand en beperking van de uitstoot zonder de mensen op te zadelen met te hoge kosten.
De grootvervuilers zouden niet gespaard mogen worden, maar juist het grootste deel van de energie transitie moeten betalen. Absoluut geen biomassa meer, willen we de CO2 uitstaat echt gaan beperken.

4. Investeren in groen, op elke vierkante meter in de stad waar het kan.
Gebruik daarbij de input van de Amersfoorters die hun eigen buurt beter kennen en het ook verdienen mee te denken in de mogelijkheden.

5. Steun de sportverenigingen en cultuur, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de accommodaties en kunst in de stad.

6. Faciliteer de Rijkssteun aan het onderwijs, niet alleen incidenteel om de Corona-achterstanden weg te werken, maar structureel om de kansengelijkheid te bevorderen.

7. Voorkom afbraak van het Sociaal Domein, draai de bezuinigingen terug, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving en uitzicht houdt op een beter normaal.

Harun Keskin

Harun Keskin

ZEKER ZIJN VAN WERK Als raadslid heb ik mij de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vooral voor MBO-studenten op niveau 1 en 2 is dit zeer belangrijk. Ook wat betreft stageplekken en de bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we

Meer over Harun Keskin